Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Ziekenbezoek

De leden van de werkgroep brengen de zieke parochianen een bezoek.
Tot voor een paar jaar bezochten ze wekelijks de zieken die opgenomen waren in de Oostendse ziekenhuizen.
Door een striktere toepassing van de wet op de privacy is dit praktisch onmogelijk geworden.
Wie ziek is, ofwel thuis ofwel opgenomen in het ziekenhuis, en graag een bezoek krijgt van een medewerker van de parochie, geeft zijn gegevens
(naam en adres; ziekenhuis en kamernummer) door aan de werkgroep.

Contact: Edgard Duplacie, Bruidstraat 2, 059/27 64 44

Ziekenbezoek gebeurt door de bestuursleden van samana

Voorzitster: Katleen Demoen

e-mail: Katleen.demoen@telenet.be

Ziekenbezoek gebeurt door de bestuursleden van Samana


Ziekenzorg CM is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden.
Samen met duizenden vrijwilligers biedt Ziekenzorg CM een waaier van activiteiten aan
om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken
en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte.

Leven met een chronische ziekte is een uitdaging die heel wat energie vraagt.
Van tijd tot tijd hebben ernstig zieke mensen nood aan een bondgenoot die energie,
hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt.
Ziekenzorg CM biedt dit bondgenootschap aan door middel van een gevarieerde
werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.


Voor uitgebreide info klik op deze link hieronder:

http://www.ziekenzorgsnaaskerke.net/
              

Ziekenbezoek thuis gebeurt door de bestuursleden van SAMANA-BEKEGEM

Voorzitter: Daniël Roose,  050/81 43 30

Ziekenbezoek thuis gebeurt door de bestuursleden van SAMANA- EERNEGEM

Voorzitter: Desmedt Jaak, 059/29 07 65
                    

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022