Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Zorg voor kansarmen
Is dé vrijwilligersvereniging van mensen met en voor medemensen in armoede.

We willen iedereen motiveren om iets te doen voor een ander in nood want armoede kan iedereen treffen.

Bij ons vind je een open huis van vrijwilligers met een luisterend oor.
We zorgen voor basisbehoeften: voeding, kledij & sociaal contact. Daarnaast werken we ook rond armoedethema's.

Help ons mensen te helpen en steun ons !
Welzijnszorg Eernegem Bekegem
In Vlaanderen vindt in de advent de actie Welzijnszorg plaats.
Deze heeft een drievoudig doel : bewustmaking, een financiële actie en een politiek werk.
Via een campagne in parochies, scholen en groepen wil Welzijnszorg mensen bewust maken van de grote noden die er in ons eigen land (nog altijd) bestaan ten gevolge van sociaal onrecht.
Deze bewustmakingscampagne gaat gepaard met een inzameling van giften tvv. allerlei sociale welzijnsinitiatieven.
Ook op politiek vlak is Welzijnszorg werkzaam onder meer door petitie-acties in verband met een politiek thema.
Adventsactie
De adventsactie van Welzijnszorg wordt volop gesteund door de parochie met
weekendvieringen aangepast aan het thema en met de jaarlijkse ‘SOEP OP DE STOEP’ actie..

Meer info daarover is te vinden in de agenda en de rubriek ‘In de kijker’.
Contactpersoon:
Marleen Daeleman
e-mail: marleen.daeleman@gmail.com
Telefoon: 078 762782 of 059 29 91 76
Welzijnsschakel 't Kassietje
Wat zijn welzijnsschakels
Een Welzijnsschakel brengt mensen samen met en zonder armoede-ervaring.
Iedereen is er welkom en wordt aanvaard zoals hij is, vanuit de overtuiging dat elke persoon respect verdient en basisrechten heeft.

Welzijnsschakel Ichtegem ’t Kassietje is één van de 130 Welzijnsschakels in Vlaanderen.

Het wil een warme ontmoetingsplek zijn en een actieve schakel tussen mensen met verschillende achtergronden, die om elkaar geven.
Hoe kan je ons helpen?
Wat doen de vrijwilligers van WZS ’t Kassietje?
Onze vrijwilligers zetten zich in voor meer gelijke kansen voor iedereen en tegen elke vorm
van uitsluiting door armoede of afkomst.

Gelijke kansen beginnen met elkaar te ontmoeten.
We proberen mekaar te steunen en te bevestigen om zo te groeien in zelfrespect en zelfvertrouwen. Dit trachten we te realiseren doorheen allerlei activiteiten die we samen organiseren: een lente-ontmoeting, een zomerwandeling, een kerstfeest, samen koken, een spelnamiddag enz....

Wie zich aangesproken voelt door de missie van Welzijnsschakels en als vrijwilliger wil
meewerken is van harte welkom.
Ieders inzet, talent en vaardigheid wordt gewaardeerd.
Contactpersoon
e-mail: marleen.daeleman@gmail.com
Telefoon: 0478 76 27 82 of 059 29 91 76
VZW De stampaert
‘Armoede ook in Gistel, dichterbij dan je zou denken.
Wie zijn wij?
Wij zijn een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen in nood. Deze vereniging is sinds 1998 in Gistel actief.
Momenteel steunen we maandelijks een 60-tal gezinnen.
Wat doen wij?
Wij helpen o.a. door maandelijks voedselpakketten aan huis te bezorgen. Maar ook bieden we een luisterend oor, een opbeurend bezoekje,
een goed gesprek waardoor de eigenwaarde terug ontdekt wordt.
Contact
Sint-Vincentius H. Godelieve Gistel
Stampaerthoekweg 34, 8470 Gistel
Email: vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Gsm: 0497 20 04 21
Stuurgroep
Piet Dekocker, voorzitter
GSM: 0479 22 42 25
e-mail: piet.dekocker@gmail.com

Lieve Wallyn, ondervoorzitter
GSM: 0472 35 75 60
e-mail:wallyngodelieve@hotmail.com

Mieke Spincemaille, penningmeester

Greet Naessens, Secretaris

Jeroen Saelens, Boekhouder

Els Verplancke, coördinator
GSM: 0476 75 01 61
e-mail:verplancke.els@telenet.be

Luc Ghyselbrecht

E.H. Edgard Duplacie
Geestelijk begeleider
Wij danken u voor uw sympathie en begrip!
Hoe kunnen jullie ons helpen?
De vereniging werkt volledig op schenkingen en giften,
Wie de werking van de Sint-Vincentiusvereniging wil steunen
kan zijn gift overmaken ofwel:

- rechtstreeks op de rekening
BE64 4729 1329 1152
van de Sint-Vincentiusvereniging Gistel ofwel:
- via de nationale werking op het rekening
BE02 3100 3593 3940
van de Sint-Vincentiusvereniging, Rogierlaan 45 1030 Brussel.
In de mededeling schrijf je:
voor de afdeling in Gistel 'conferentie 613 St.-Godelieve.
Wie langs deze rekening een gift doet van 40,00 of meer euro
ontvangt een fiscaal attest voor vermindering van belastingen.

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 10.06.2024