Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


VZW De stampaert samen tegen armoede

‘Armoede ook in Gistel, dichterbij dan je zou denken’

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen in nood. Deze vereniging is sinds 1998 in Gistel actief.
Momenteel steunen we maandelijks een 60-tal gezinnen.

Wat doen wij?
Wij helpen o.a. door  maandelijks voedselpakketten aan huis te bezorgen. Maar ook bieden we een luisterend oor, een opbeurend bezoekje,
een goed gesprek waardoor de eigenwaarde terug ontdekt wordt.

Contact:

Sint-Vincentius H. Godelieve Gistel

Stampaerthoekweg 34, 8470 Gistel

Email: vzwdestampaert@vincentdepaul.be

Gsm: 0497 20 04 21


  
STUURGROEP
     
Piet Dekocker,voorzitter 
                        GSM: 0479 22 42 25
                        e-mail: piet.dekocker@gmail.com

    
Lieve Wallyn, ondervoorzitter
                        GSM: 0472 35 75 60
                        e-mail:wallyngodelieve@hotmail.com
     Mieke Spincemaille, penningmeester

     Greet Naessens, Secretaris

     Jeroen Saelens
, Boekhouder

    Els Verplancke, coördinator 
                        GSM: 0476 75 01 61
                        e-mail:verplancke.els@telenet.be

    Luc Ghyselbrecht, Lid
       

    E.H. Edgard Duplacie, geestelijk begeleider  
BEZOEKERSGROEP


  
MEDEWERKERS LOGISTIEK

   


 
  
KLEDIJ EN KINDERSPEELGOED
  
    
Voor je je kledij en of kinderspeelgoed wegdoet,  graag mailen naar vzwdestampaert@vincentdepaul.be

       wij kunnen er vaak onze gezinnen een plezier mee doen en daadwerkelijk hulp verlenen op deze manier.
            


    Ontmoetingsfeest:   9 Oktober 2022Even terugblikken op het ontmoetingsfeest op volgende link:

https://photos.app.goo.gl/7bt5qmDGpbpc1Gub8

Met dank aan Luc Ghyselbrecht


Wij danken u voor uw sympathie en begrip!

                Hoe kunnen jullie ons helpen?
             De vereniging werkt volledig op schenkingen en giften,

             Wie de werking van de Sint-Vincentiusvereniging wil steunen
                kan zijn gift overmaken ofwel:

              - rechtstreeks op de rekening
BE64 4729 1329 1152
                van de Sint-Vincentiusvereniging Gistel ofwel:
          
              - via de nationale werking op het rekening
BE02 3100 3593 3940
                van de Sint-Vincentiusvereniging, Rogierlaan 45 1030 Brussel.
             
            
In de mededeling schrijf je
 
           
'voor de afdeling  in Gistel 'conferentie 613 St.-Godelieve.

                Wie langs deze rekening een gift doet van 40,00 of meer euro
                ontvangt een fiscaal attest voor vermindering van belastingen.
Welzijnszorg

In Vlaanderen vindt in de advent de actie Welzijnszorg plaats.  Deze heeft een drievoudig doel : bewustmaking, een financiële actie en een politiek werk.  Via een campagne in parochies, scholen en groepen wil Welzijnszorg mensen bewust maken van de grote noden die er in ons eigen land (nog altijd) bestaan ten gevolge van sociaal onrecht.  Deze bewustmakingscampagne gaat gepaard met een inzameling van giften tvv. allerlei sociale welzijnsinitiatieven.  Ook op politiek vlak is Welzijnszorg werkzaam onder meer door petitie-acties in verband met een politiek thema. 


Adventsactie
:

De adventsactie van Welzijnszorg wordt volop gesteund door de parochie met
weekendvieringen aangepast aan het thema en  met de jaarlijkse  ‘SOEP OP DE STOEP’  actie..

Meer info daarover is te vinden in de agenda en de rubriek  ‘In de kijker’.


Contactpersoon: Marleen Daeleman
                               e-mail:  marleen.daeleman@gmail.com
                               Telefoon:  0494 81 40 02 of  059 29 91 76

                            
WelzijnsschakelWELZIJNSSCHAKEL  ‘t KASSIETJE

Wat is een Welzijnsschakel?

Een Welzijnsschakel brengt mensen samen met en zonder armoede-ervaring.
Iedereen is er welkom en wordt aanvaard zoals hij is, vanuit de overtuiging dat
elke persoon respect verdient en basisrechten heeft.

Welzijnsschakel Ichtegem ’t Kassietje is één van de 130 Welzijnsschakels in Vlaanderen.

Het wil een warme ontmoetingsplek zijn en een actieve schakel tussen mensen  met verschillende achtergronden, die om elkaar geven.

Wat doen de vrijwilligers van WZS ’t Kassietje?

Onze vrijwilligers zetten zich in voor meer gelijke kansen voor iedereen en tegen elke vorm
van uitsluiting door armoede of afkomst.
       
Gelijke kansen beginnen met elkaar te ontmoeten.
We proberen mekaar te steunen en te  bevestigen om zo te groeien in zelfrespect en zelfvertrouwen. Dit trachten we te realiseren doorheen allerlei activiteiten die we samen organiseren: een lente-ontmoeting, een zomerwandeling, een kerstfeest, samen koken, een spelnamiddag enz....
                       
Hoe kan je ons helpen?

Wie zich aangesproken voelt door de missie van Welzijnsschakels en als vrijwilliger wil
meewerken is van harte welkom.

Ieders inzet, talent en vaardigheid wordt gewaardeerd.

Contactpersoon: Marleen Daeleman
                               e-mail:  marleen.daeleman@gmail.com
                               Telefoon:  0494 81 40 02  of  059 29 91 76In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

In de overgangsfase naar de oprichting van de Pastorale Eenheid

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022