Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Ziekenzalving

Wie ernstig ziek is kan vragen om de ziekenzalving, sacrament van Gods helende nabijheid.

Reeds in de Schrift, in de brief van Jacobus, wordt beschreven dat de priesters de zieken met olie zalfden en voor hen baden.

Jakobus 5,13-16


13  Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden;
is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.

14  Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;
laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

15  Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.

16  Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.


Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Voor wie de ziekenzalving wil ontvangen kan  contact op met


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84,

059/27 86 71
  
   

Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84,

Telefoon:  059 27 86 71

Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022