Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Ziekenzalving
Wie ernstig ziek is kan vragen om de ziekenzalving, sacrament van Gods helende nabijheid.

Reeds in de Schrift, in de brief van Jacobus, wordt beschreven dat de priesters de zieken met olie zalfden en voor hen baden.

Jakobus 5,13-16

Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden;
is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;
laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.
Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Voor wie de ziekenzalving wil ontvangen kan contact op met de priesters
Priesters
Pastoor Mathias Parret
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon pastorie: 059 41 10 35
G.S.M. :0499 355 334
e-mail: mathiasparret@hotmail.com


Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 64 44
e-mail: ed.duplacie@skynet.be


Meewerkend priester Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84
8470 Gistel

Telefoon 059 27 86 71
e-mail moeder.van.vrede@skynet.be

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024