Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Wijding


In het christendom wordt de term wijding o.a. gebruikt om de genade van God over personen of zaken af te smeken.  Zo kan men oa. gewijd worden tot diaken, priester of bisschop.  De wijding tot priesterschap is één van de zeven katholieke sacramenten. 


Wie zich, in de kerk, wil engageren als gewijde (diaken of priester) kan contact opnemen met:

voor de priesteropleiding:

E.H. Philippe Hallein,
president van het Grootseminarie,
Pottterierei 72 8000 Brugge
    050/ 44 49 50

voor de diakenopleiding:

Zie de websites:

priesterworden.be

diakenworden.be

Wijding


In het christendom wordt de term wijding o.a. gebruikt om de genade van God over personen of zaken af te smeken.  Zo kan men oa. gewijd worden tot diaken, priester of bisschop.  De wijding tot priesterschap is één van de zeven katholieke sacramenten. 


Wie zich, in de kerk, wil engageren als gewijde (diaken of priester) kan contact opnemen met:

voor de priesteropleiding:

E.H. Philippe Hallein,
president van het Grootseminarie,
Pottterierei 72 8000 Brugge
    050/ 44 49 50

voor de diakenopleiding:

Zie de websites:

priesterworden.be

diakenworden.be


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022