Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Wijding
In het christendom wordt de term wijding o.a. gebruikt om de genade van God over personen of zaken af te smeken. Zo kan men oa. gewijd worden tot diaken, priester of bisschop. De wijding tot priesterschap is één van de zeven katholieke sacramenten.
Wie zich, in de kerk, wil engageren als gewijde (diaken of priester) kan contact opnemen met:


E.H. Stefaan Franco,
president van het Grootseminarie,
Pottterierei 72 8000 Brugge
    050/ 44 49 50


Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be