Pastorale eenheid
in wording
St. GodelieveHeer God,
Uw liefde is sterker dan de dood!
Daarom  geloven wij
Dat de dood niet het einde is.
Wij bidden U
Voor onze dierbare overledenen.
Laat hen voor eeuwig delen
In uw liefde
En breng ons eenmaal samen
In uw Vaderhuis.
Amen.Je wandelt, weet ik
in een milder licht
dat voor je uitschijnt
en je stappen richt,
een vrede tegemoet
die wij niet kennen
naar een gezegend
eeuwig vergezicht
                                             A. Van Wilderode
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor
Eredienst voor

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022