Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

H. Vormsel

Het sacrament van het Vormsel bevestigt het doopsel en maakt ontvankelijk en bewust voor de werking van de Heilige Geest.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door zijn afgevaardigde.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn, in de loop van het jaar 12 jaar worden, de voorbije twee jaar, op school,
Rooms-Katholiek godsdienstleer gevolgd hebben en de parochiale vormselcatechese meemaken.

De vormselcatechese bereidt de jongeren voor op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel.
Voor Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote, gebeuren de inschrijvingen digitaal.


Data Vormselvieringen
2023 - 2024
Dit is het schema voor 2024:
Godelieve Ommeland

Zaterdag 4 mei 2024:
14.00 u. Gistel
16.30 u. Moere
17.30 u. Bekegem
Zondag 5 mei 2024:
09.00 u. Snaaskerke
10.30 u. Eernegem
11.00 u. Zevekote
Zaterdag 11 mei 2024:
14.00 u. Roksem (Roksem + Westkerke)
Zondag 12 mei 2024:
09.00 u. Ettelgem
11.00 u. Oudenburg
Data Vormselvieringen
2025
Godelieve Ommeland
Dit is het schema voor 2025
H. VORMSEL

Zaterdag 10 mei 2025:
14.00 u. Gistel
16.30 u. Moere
Zondag 11 mei 2025:
09.00 u. Zevekote
10.30 u. Eernegem + Bekegem
11.00 u. Snaaskerke
Zaterdag 17 mei 2025:
14.00 u. Westkerke + Roksem
Zondag 18 mei 2025:
09.00 u. Ettelgem
11.00 u. Oudenburg
Vormselcatechese binnen de pastorale eenheid Sint Godelieve

Algemeen verantwoordelijke: Els Verplancke

St. Amanduskerk
St.Medarduskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Mevr. Sandra Paepe

Telefoon: 050/82 09 48
email: dimitry.dereu@telenet.be
Catechistenploeg
Nancy Flockman

Marleen Gadeyne

Sandra Paepe
vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2024

Het Vormsel wordt toegediend in Bekegem
op zaterdag 4 mei 2024 om 17.30 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend in Eernegem
op zondag 5 mei 2024 om 10.30 uur.

2025

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 11 mei 2025 om 10.30 uur. in Eernegem St Medarduskerk
Voor Bekegem en Eernegem.
St. Eligiuskerk
O. - L. - Vrouwekerk
St. Michielskerk
St. Audomaruskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Philippe Verbrugghe

0473 88 29 00
verbrugghe_vanwelden@hotmail.com

Katrien Vanderbeke

0472 99 33 53
katrienvanderbeke@hotmail.com

Jan Jonckheere

0479 38 35 22
jan8460@telenet.be

Myriam Monstrey

059/26 73 40 - 0478 37 47 24
myriam.monstrey@skynet.be
Catechistenploeg
De contactpersonen voor de vormselcatechese voor de gezamenlijke catechesewerking Westkerke-Ettelgem-Roksem-Oudenburg zijn:

Philippe Verbrugghe

Katrien Vanderbeke

Jan Jonckheere

Myriam Monstrey
2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 11 mei 2024 om 14.00 uur. in Roksem. St. Michielskerk
voor Roksem en Westkerke

op zondag 12 mei 2024 om 9.00 uur. in Ettelgem. St. Eligiuskerk.
op zondag 12 mei 2024 om 11.00 uur. in Oudenburg. O-L-Vrouwekerk.

2025

Het Vormsel wordt toegediend.
Op zaterdag 17 mei 2025 om 14.00 u. in Westkerke. St. Audomaruskerk
Voor Westkerke en Roksem.

op zondag 18 mei 2025 om 9.00 uur. in Ettelgem. St Eligiuskerk
op zondag 18 mei 2025 om 11.00 uur. in Oudenburg. O-L-Vrouwekerk


O. - L. - Vrouw ten hemel opgenomen
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Mevr. Martine Devisch
Pinksterbloemstraat 26
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 83 83
Catechistenploeg
Martine Devisch

Hilde Jacobs

Maaike Devriendt

Chris Dessin

Geert Deledicque

Veerle Van Aken

Sigrid Duyck

Sheera Decadt

Bea Willems

Marie-Christine Vandewiele
vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 4 mei 2024 om 14.00 uur.

2025

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 10 mei 2025 om 14.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
St. Nilkaaskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Livio Proot

email: livioproot@gmail.com

Fien Vandenbussche

email: fien.vandenbussche@driespan.be
Catechistenploeg
Livio Proot

email: livioproot@gmail.com

Fien Vandenbussche

email: fien.vandenbussche@driespan.be
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 4 mei 2024 om 16.30 uur.

2025

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 10 mei 2025 om 16.30 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
St. Corneliuskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Maria Vandenbroucke

Snaaskerkestraat 35, Snaaskerke
Telefoon: 059 27 72 78
Catechistenploeg
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 5 mei 2024 om 9.00 uur.

2025

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 11 mei 2025 om 11.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
O. - L. - Vrouwekerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Kathleen Dehaemers-De Poorter

email: Dominique.dehaemers@skynet.be
G.S.M.: 0478 225 882
Catechistenploeg
Anja Claeys, Arne Crobeck

Carine Ameloot

Dorine Gadeyne

Kathleen De Poorter
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 5 mei 2024 om 11.00 uur.

2025

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 11 mei 2025 om 9.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 16.05.2024