Web Analytics

Eernegem Gistel Oudenburg

" Pastorale eenheid Godelieve Ommeland "

Pastorale eenheid Sint Godelieve

" Godelieve Ommeland "

H. Vormsel

Het sacrament van het Vormsel bevestigt het doopsel en maakt ontvankelijk en bewust voor de werking van de Heilige Geest.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door zijn afgevaardigde.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn, in de loop van het jaar 12 jaar worden, de voorbije twee jaar, op school,
Rooms-Katholiek godsdienstleer gevolgd hebben en de parochiale vormselcatechese meemaken.

De vormselcatechese bereidt de jongeren voor op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel.
Voor Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote, gebeuren de inschrijvingen digitaal.
Vormselcatechese binnen de pastorale eenheid Sint Godelieve

Algemeen verantwoordelijke: Els Verplancke

Data Vormselvieringen
2023 - 2024


St. Amanduskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Mevr. Sandra Paepe
Groenhovestraat 28/B,
8020 Ruddervoorde

Telefoon: 050/82 09 48
email: dimitry.dereu@telenet.be
Catechistenploeg
vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend in Bekegem
op zaterdag 6 mei 2023 om 17.30 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend in Bekegem
op zaterdag 4 mei 2024 om 17.30 uur.
St.Medarduskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Mevr. Sandra Paepe
Groenhovestraat 28/B,
8020 Ruddervoorde

Telefoon: 050/82 09 48
email: dimitry.dereu@telenet.be
Catechistenploeg
Nancy Flockman

Marleen Gadeyne

Sandra Paepe
vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 7 mei 2023 om 9.30 uur. VBS

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 5 mei 2024 om 10.30 uur.
St. Eligiuskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese

Catechistenploeg

vormselcoördinator

2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 13 mei 2023 om 14 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 12 mei 2024 om 9.00 uur.
O. - L. - Vrouw ten hemel opgenomen
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Mevr. Martine Devisch
Pinksterbloemstraat 26
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 83 83
Catechistenploeg
Martine Devisch

Hilde Jacobs

Maaike Devriendt

Chris Dessin

Geert Deledicque

Veerle Van Aken

Sigrid Duyck

Sheera Decadt

Bea Willems

Marie-Christine Vandewiele
vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 6 mei 2023 om 14.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 4 mei 2024 om 14.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
St. Nilkaaskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Livio Proot

email: livioproot@gmail.com

Fien Vandenbussche

email: fien.vandenbussche@driespan.be
Catechistenploeg
Livio Proot

email: livioproot@gmail.com

Fien Vandenbussche

email: fien.vandenbussche@driespan.be
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 6 mei 2023 om 16.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 4 mei 2024 om 16.30 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
O. - L. - Vrouwekerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese

Catechistenploeg

Vormselcoördinator

2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 13 mei 2023 om 16.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 12 mei 2024 om 11.00 uur.
St. Michielskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese

Catechistenploeg

Vormselcoördinator
2023

Het Vormsel wordt toegediend in Roksem
op zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend in Roksem
op zaterdag 11 mei 2024 om 14.00 uur.
St. Corneliuskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Maria Vandenbroucke

Snaaskerkestraat 35, Snaaskerke
Telefoon: 059 27 72 78
Catechistenploeg
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 7 mei 2023 om 11.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 5 mei 2024 om 9.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.
St. Audomaruskerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese

Catechistenploeg

Vormselcoördinator

2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 14 mei 2023 om 10.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zaterdag 11 mei 2024 om 14.00 uur.
O. - L. - Vrouwekerk
Contactpersoon voor de vormselcatechese
Kathleen Dehaemers-De Poorter

email: Dominique.dehaemers@skynet.be
G.S.M.: 0478 225 882
Catechistenploeg
Anja Claeys, Arne Crobeck

Carine Ameloot

Dorine Gadeyne

Kathleen De Poorter
Vormselcoördinator
Els Verplancke

G.S.M.: 0476 75 01 61
email: verplancke.els@telenet.be
2023

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 7 mei 2023 om 9.00 uur.

2024

Het Vormsel wordt toegediend
op zondag 5 mei 2024 om 11.00 uur.
Vormselcatechese Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote

Kinderen die volgend jaar het sacrament van het Heilig Vormsel wensen te ontvangen moeten zich inschrijven voor het catechesetraject dat hen op het ontvangen van het sacrament voorbereidt.
Wie wenst gevormd te worden moet gedoopt zijn en twee jaar Room-Katholieke Godsdienstleer gevolgd hebben op school.
De inschrijvingen gebeuren digitaal via de website https://sites.google.com/site/vormselgistel.
De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september.

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2013-2023
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be