Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


H. Vormsel

Het sacrament van het Vormsel bevestigt het doopsel en maakt ontvankelijk en bewust voor de werking van de Heilige Geest.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door zijn afgevaardigde.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn, in de loop van het jaar 12 jaar worden, de voorbije twee jaar, op school,
Rooms-Katholiek godsdienstleer gevolgd hebben en de parochiale vormselcatechese meemaken.


De vormselcatechese bereidt de jongeren voor op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel.

VORMSEL

Zie : https://sites.google.com/site/vormselgistel/home

Vormselcatechese binnen de pastorale eenheid Gistel Eernegem
Algemeen verantwoordelijke: Els Verplancke


Vormselcatechese

Coördinator:

               
Els Verplancke
                    G.S.M.:   0476 75 01 61
                    e-mail: verplancke.els@telenet.be

Contactpersoon:

               
Mevr. Martine Devisch,
                    Pinksterbloemstraat 26 Gistel,
                    Telefoon:  059 27 83 83

Catechistenploeg:

                   
Catechisten:  Martine Devisch, Hilde Jacobs, Maaike Devriendt, Chris Dessin, Geert Deledicque
                      Veerle Van Aken, Sigrid Duyck, Sheera Decadt, Bea Willems, Marie-Christine Vandewiele


                    Voor Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote, gebeuren de inschrijvingen digitaal.
                   

Voor Gistel vindt men heel wat informatie op de website:

   
                https://sites.google.com/site/vormselgistel/home     
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                 Livio Proot :  livioproot@gmail.com
                     Fien Vandenbussche:  fien.vandenbussche@driespan.be


Vormselbegeleiders:
            
               
Livio Proot :  livioproot@gmail.com
                    Fien Vandenbussche:  fien.vandenbussche@driespan.be

       
Vormselcoördinator voor Moere Snaaskerke en Zevekote

                     Els Verplancke
                     G.S.M.:   0476 75 01 61
                     e-mail: verplancke.els@telenet.be

           
          

Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                    Maria Vandenbroucke,
                    Snaaskerkestraat 35, Snaaskerke
                    Telefoon: 059 27 72 78

        Catechist / vormselcöordinator: voor Moere Snaaskerke en Zevekote

                    Els Verplancke
                  G.S.M.:   0476 75 01 61
                  e-mail: verplancke.els@telenet.be

Vormselcatechese

                
Contactpersoon voor de vormselcatechese                    

                     Kathleen Dehaemers-De Poorter
                     email: Dominique.dehaemers@skynet.be
                     GSM: 0478 225 882

Catechistenploeg

                  
Anja Claeys, Arne Crobeck,
                     Carine Ameloot, Dorine
                     Gadeyne, Kathleen De Poorter    
vormselcoördinator: voor Moere Snaaskerke en Zevekote

                   Els Verplancke
                  G.S.M.:   0476 75 01 61
                  e-mail:
                  verplancke.els@telenet.be


Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                   
Mevr. Sandra Paepe
                     Groenhovestraat 28/B,
                     8020 Ruddervoorde
                     telefoon: 050/82 09 48
                     e-mail: dimitry.dereu@telenet.be
Vormselcatechese

Contactpersoon voor de vormselcatechese

                   
Mevr. Sandra Paepe
                     Groenhovestraat 28/B,
                     8020 Ruddervoorde
                     telefoon: 050/82 09 48
                     e-mail: dimitry.dereu@telenet.be

          
Catechistenploeg

                     Nancy Flockman , Marleen
                     Gadeyne, Sandra Paepe


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022