Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve
Liturgie is het samenkomen van gelovigen (op bepaalde momenten) die door woord en symboliek het leven van Jezus Christus willen gedenken en vieren.

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022