Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Verzorging Liturgie
Liturgie is het samenkomen van gelovigen (op bepaalde momenten) die door woord en symboliek het leven van Jezus Christus willen gedenken en vieren.

Liturgische kleuren
De liturgische gewaden kunnen verschillende kleuren hebben, namelijk wit, rood, groen, paars, violet, roze of zwart. De liturgische kleuren worden als volgt gebruikt:

a. Wit: feestkleur voor de paas- en kersttijd, op feest van de Heer en van de Moeder Gods, op feesten van de engelen en heiligen (behalve martelaren), op het feest van Allerheiligen en nog enkele grote feesten.
b. Rood: Kleur van liefde, op palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren, de vieringen van Jezus’ lijden en op feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren.
c. Groen: kleur van hoop en groei, wordt gebruikt op de zondagen door het jaar en de weekdagen in de loop van het jaar.
d. Paars: wordt gedragen in tijden van verstilling, inkeer, boete, in adventstijd en veertigdagentijd. Naar keuze ook bij begrafenis en bij vieringen voor overledenen, maar daarbij kan men ook andere kleuren kiezen.
e. Zwart: de kleur van rouw kan gebruikt worden bij de begrafenis en bij vieringen van overledenen. In de Lage Landen echter meer en meer in onbruik geraakt.
f. Roze: kan op twee zondagen in het jaar gebruikt worden: op derde zondag van de advent en op de vierde zondag van de veertigdagentijd.
kerkkoren
Godeliva Cantat
Het vierstemmig gemengd koor
bestaat uit een 40-tal enthousiaste leden van rijke diversiteit en verschillende leeftijd.


Voor een uitgebreide info over het koor Godeliva Cantat
Talentina koor
Jongeren en volwassenen met muzikale interesse,
zijn van harte welkom in TALENTINA.
Wij zijn een gemengd gelegenheidskoor met een 20-tal leden tussen de 8 jaar en de 80 plus. (Niet allemaal Zevekotenaars).

Noten kunnen lezen, vergemakkelijkt het aanleren van de liederen maar is geen vereiste.
Als wij een eucharistie verzorgen, ontbreekt nooit de optimistische toets. Het leven is mooi en dat bezingen wij.
Wij zijn heel vereerd als wij gevraagd worden
voor huwelijken, jubilea en/of jaarmissen.
Ook begrafenissen kunnen wij met de nodige sereniteit opluisteren.
Interesse? Info bij:
Talentina - Afspraken koor

Lut Cobbaert-De Coster

Telefoon 059/27 47 34Ann Beuselinck–Cobbaert,

Telefoon: 059 27 81 11
email: beuselinck.cobbaert@my-office.mobistar.be
Canté chorus
Contactpersonen
Annie Cobbaert

Katrien Vanderbeke
email: katrienvanderbeke@hotmail.com
G.S.M: 0472 99 33 53
Lectoren
In de liturgie van de Katholieke Kerk is een lector diegene die tijdens de liturgie de lezingen voorafgaand aan de evangelielezing voorleest.

Heb je interesse om lector te worden, neem dan contact op met priester Mathias.
Acolieten
Misdienaars (ook acolieten genoemd) helpen de priester tijdens de eucharistieviering op onze parochie.

Ze dragen een witte albe. Wat doen ze?

De misdienaars helpen de mensen verwelkomen in onze kerk. Met de priester komen ze mee naar voren en groeten het altaar. Bij het begin van de tafeldienst brengen ze de gaven aan: brood en wijn; de schaal voor het brood; de beker voor de wijn. Bij de consecratie laten ze de bel rinkelen als de priester het brood en de wijn zegent. Bij het Onze Vader komen de misdienaars rond het altaar staan. Ze bidden er mee met de priester en de gebedsvoorgangers en communiebezorgers en eten met hen samen eerst van het brood en drinken uit de beker wijn.


Heb je interesse om acoliet te worden, neem dan contact op met priester Mathias.

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 16.05.2024