Web AnalyticsPastorale eenheid Sint Godelieve


Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Verzorging Liturgie
Liturgie is het samenkomen van gelovigen (op bepaalde momenten) die door woord en symboliek het leven van Jezus Christus willen gedenken en vieren.

Liturgische kleuren
De liturgische gewaden kunnen verschillende kleuren hebben, namelijk wit, rood, groen, paars, violet, roze of zwart. De liturgische kleuren worden als volgt gebruikt:

a. Wit: feestkleur voor de paas- en kersttijd, op feest van de Heer en van de Moeder Gods, op feesten van de engelen en heiligen (behalve martelaren), op het feest van Allerheiligen en nog enkele grote feesten.
b. Rood: Kleur van liefde, op palmzondag, Goede Vrijdag, Pinksteren, de vieringen van Jezus’ lijden en op feesten van de apostelen, evangelisten en martelaren.
c. Groen: kleur van hoop en groei, wordt gebruikt op de zondagen door het jaar en de weekdagen in de loop van het jaar.
d. Paars: wordt gedragen in tijden van verstilling, inkeer, boete, in adventstijd en veertigdagentijd. Naar keuze ook bij begrafenis en bij vieringen voor overledenen, maar daarbij kan men ook andere kleuren kiezen.
e. Zwart: de kleur van rouw kan gebruikt worden bij de begrafenis en bij vieringen van overledenen. In de Lage Landen echter meer en meer in onbruik geraakt.
f. Roze: kan op twee zondagen in het jaar gebruikt worden: op derde zondag van de advent en op de vierde zondag van de veertigdagentijd.
kerkkoren
Godeliva Cantat
Het vierstemmig gemengd koor
bestaat uit een 40-tal enthousiaste leden van rijke diversiteit en verschillende leeftijd.


Voor een uitgebreide info over het koor Godeliva Cantat
Okra koor
Koorleider : Hugo Mertens
Lees meer
Talentina koor
Jongeren en volwassenen met muzikale interesse,
zijn van harte welkom in TALENTINA.
Wij zijn een gemengd gelegenheidskoor met een 20-tal leden tussen de 8 jaar en de 80 plus. (Niet allemaal Zevekotenaars).

Noten kunnen lezen, vergemakkelijkt het aanleren van de liederen maar is geen vereiste.
Als wij een eucharistie verzorgen, ontbreekt nooit de optimistische toets. Het leven is mooi en dat bezingen wij.
Wij zijn heel vereerd als wij gevraagd worden
voor huwelijken, jubilea en/of jaarmissen.
Ook begrafenissen kunnen wij met de nodige sereniteit opluisteren.
Interesse? Info bij:
Talentina - Afspraken koor

Lut Cobbaert-De Coster

Telefoon 059/27 47 34Ann Beuselinck–Cobbaert,

Telefoon: 059 27 81 11
email: beuselinck.cobbaert@my-office.mobistar.be
Lees meer
Acolieten

Contactpersoon
Jonas en Anja Staelens
Telefoon 059 27 89 23
Een misdienaar is een leek die tijdens H. Missen van de Rooms-Katholieke Kerk de priester behulpzaam is.
Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen misdienaar (tot 12 jaar), serviënt (van 12 tot 16 jaar) en acoliet (16 jaar en ouder);
Als (jong)volwassene kan deze de jongere misdienaars begeleiden en voorbereiden op hun taak.
Contactpersoon
Koen en Cynthia Jonckheere-Batsleer
Telefoon 059 29 02 65
Lector
In de liturgie van de Katholieke Kerk is een lector diegene die tijdens de liturgie de lezingen voorafgaand aan de evangelielezing voorleest.
Contactpersoon
Martine Anseeuw
Telefoon 059 29 08 76


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Copyright © 2013-2023