Web Analytics

Eernegem Gistel Oudenburg

" Pastorale eenheid Godelieve Ommeland "

Pastorale eenheid Sint Godelieve

" Godelieve Ommeland "
  • Home
  • Spiritualiteit
Spiritualiteit
Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen.
Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.
Het spirituele en het religieuze
‘Uiteindelijk betekent spiritualiteit toch niet anders dan: leven uit de bron van de heilige Geest. Christelijke spiritualiteit oriënteert zich op de geest van Jezus Christus. Ze grijpt in op de ontplooiing van het geestelijk leven steeds weer terug op de woorden en daden van Jezus, op zijn leer en zijn verlossend en bevrijdend handelen.
Het is de weg waarlangs men zich steeds weer laat inspireren en zich tot een ander mens laat maken, om in de geest van Jezus deze wereld vorm te geven.’
(De bronnen van spiritualiteit, Anselm Grün, p.8)
Mystieke basisteksten uit de christelijke traditiewww.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2013-2023
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be