Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Spiritualiteit
Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen.
Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.
Het spirituele en het religieuze
‘Uiteindelijk betekent spiritualiteit toch niet anders dan: leven uit de bron van de heilige Geest. Christelijke spiritualiteit oriënteert zich op de geest van Jezus Christus. Ze grijpt in op de ontplooiing van het geestelijk leven steeds weer terug op de woorden en daden van Jezus, op zijn leer en zijn verlossend en bevrijdend handelen.
Het is de weg waarlangs men zich steeds weer laat inspireren en zich tot een ander mens laat maken, om in de geest van Jezus deze wereld vorm te geven.’
(De bronnen van spiritualiteit, Anselm Grün, p.8)
Mystieke basisteksten uit de christelijke traditie


Mystieke basisteksten uit de christelijke traditie

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024