Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg


Onze patroonheiligen

Amiens: onderste deel van de voorgevel van de kathedraal.
Met 10 parochies groeien we toe naar een Pastorale Eenheid. In de mandaatgroep, die dit proces mee stuurt en begeleidt werd de naam voor die nieuwe eenheid vastgelegd: ‘Sint-Godelieve Gistel–Eernegem–Oudenburg’. In het vorig nummer van KERK & leven kon je daar meer over lezen.

Sint-Godelieve wordt de patroonheilige van de nieuwe Pastorale Eenheid. Zij verdringt geenszins de patroonheiligen die elke parochie reeds heeft. Deze patroonheiligen willen we hier even kort voorstellen.

De parochies van Gistel, Oudenburg en Zevekote hebben Onze-Lieve-Vrouw als patroonheilige. Maria, de moeder van Jezus. Zij stond open voor het woord van God, mocht het ontvangen, in haar lichaam dragen en het aan de wereld en aan ons allen schenken. Zij, die ten hemel is opgenomen, is voor ons de beste voorspreekster bij haar Zoon.

Naar alle waarschijnlijkheid kwam het christelijk geloof voor het eerst in onze streek met de komst van de Romeinen die in Oudenbrug een nederzetting hadden. De teloorgang van het Romeinse Rijk zal het toen aanwezige christelijk geloof ook wel verzwakt hebben. Met een nieuwe missioneringsgolf in de 6° en 7° eeuw herleefde het geloof. Enkele van onze patroonheiligen, Amandus, Eligius, Medardus en Audomarus, leefden in die tijd. Sommigen hebben elkaar gekend en werkten wellicht samen.

Eén van de grote missionarissen was Amandus, de patroonheilige van de parochie van Bekegem. Als missionaris was Amandus een bijzondere figuur. Hij was geboren in een adellijke familie en onderhield zijn leven lang goede contacten met de adel. Hij kende verschillende koningen en een groot aantal bisschoppen persoonlijk. Hij kreeg zijn zending van de paus en werd een tijdje bisschop van Maastricht. Hij stichtte tal van kerken en abdijen. Hij stierf in de Franse stad Saint-Amand les Eaux.

In dezelfde tijd van Amandus was ook Eligius als missionaris actief in onze streek. Er bestaat zekerheid dat hij ooit in Snellegem verbleef. Hij was een goudsmid en muntmeester van de koning. Hij was een diep gelovig man, bekend om zijn doodeerlijkheid en de vele goede daden die hij verrichtte. Hij was een weldoener voor de armen en kocht slaven vrij. Toen hij bisschop werd van Noyon ijverde hij voor de verbreiding van het christelijk geloof in onze streken. Hij is de patroonheilige van de parochie Ettelgem.

De patroonheilige van de parochie Eernegem is Medardus. Hij werd in het begin van de 6° eeuw geboren. Tijdens zijn studies in Saint-Quentin werd hij opgemerkt om zijn grote liefde voor de armen die hij een deel van zijn proviand en zelfs zijn mantel schonk. Wellicht werd hij tot bisschop gewijd door de heilige Remigius van Reims. Hij werd bisschop van Saint-Quentin en ijverde voor de verbreiding van het christelijk geloof.

Audomarus is de patroonheilige van de parochie Westkerke. Hij werd geboren in de 7° eeuw in de buurt van Coutances (Normandië). Hij werd monnik in de abdij van Luxeuil en eerste bisschop van het bisdom Terwaan. Van daar uit werkte hij mee aan de verdere kerstening van onze streken. Hij hielp bij de stichting van de Sint-Bertinusabdij in Saint-Omer en bouwde er de O.-L.-Vrouwkathedraal waarin hij ook werd begraven. Tijdens de Franse Revolutie werden zijn relieken vernietigd.

Het mooie oude kerkje van Bekegem maar ook het Romaans kerkje van Ettelgem en de restanten van het oude kerkje van Roksem zijn verwijzingen naar een vroeg aanwezig zijn van het christelijk geloof in onze streek.

De patroonheilige van de parochie Roksem in de Heilige Michiel. Michaël is één van de aartsengelen. Hij beschermt en verdedigt de gelovigen tegen de verleider en het kwaad. Zijn naam betekent: wie is als God.

Cornelius, de patroonheilige van de parochie Snaaskerke, was een Romein die in een woelige periode waarin de christenen werden vervolgd, in 251 tot paus werd gekozen. Omdat hij mild was in zijn oordeel ten opzichte van de christenen die onder druk van het Romeinse bewind hun geloof waren afgevallen, werd zijn keuze tot paus niet door iedereen aanvaard en stootte hij op hevige weerstand. Toen op het einde van 251 pest uitbrak in Rome kregen de christenen daarvan de schuld. Cornelius stierf niet een bloedige marteldood maar werd uit Rome verbannen. Korte tijd later overleed hij. Omwille van zijn naam (Corn betekent hoorn) wordt hij door landbouwers aangeroepen als beschermer van het hoornvee.

De Heilige Niklaas, patroonheilige van de parochie Moere, werd als enige zoon in een rijk en vroom gezin geboren rond 270 in Klein-Azië. In 325 werd hij bisschop van Myra. Net zoals Cornelius heeft ook hij geleden onder de opeenvolgende vervolgingen van de christenen. Maar hij maakt ook het edict van Milaan mee waar, onder het bewind van keizer Constantijn, de vrijheid van de Kerk werd erkend. Omwille van zijn grote vroomheid en zijn bijzondere mildheid als goede herder is hij vooral bekend als de grote kindervriend.   

Samen met de Heilige Godelieve zullen al deze patroonheiligen in het Rijk der Hemelen voor alle gelovigen van de nieuwe Pastorale Eenheid bij Jezus, onze Heiland, voorsprekers zijn.
(ed)Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 10.06.2024