Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Parochiale centra
Parochiale centrum
V.Z.W. ' t Kruispunt Sint - sebastiaanstraat 1, 8480 Eernegem
Voorzitter Raad van Bestuur
Jan Boedts
Verantwoordelijken
Dirk en Maria Bonamie-Callewaert
’s Gravendriesschelaan 6
8480 Eernegem
Contact
Telefoon: 059 29 80 46
Parochiaal Jeugdcentrum Gildhof
Aartrijkestraat 43
8480 Eernegem
Voorzitter raad van bestuur
Linda Yde
Contactpersoon
Johan Vanhee

G.S.M.: 0474 86 40 82
email: johanvanhee@skynet.be
VZW Ons Huis
De burcht - De Tap - De Vaute
dienstverlening aan de gemeenschap
Contactpersoon:
Marc Monstrey, voorzitter

Telefoon 0494 87 31 83
e-mail: info@onshuisgistel.be
Dagelijks bestuur:
Eric Slabbinck, secretaris
Luc Vandenberghe, penningmeester
Raad van bestuur
EH Edgard Duplacie
Nico Mees
Lieve Vervaeke
Liliane Decorte

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be