free hit counter
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Eernegem Gistel Oudenburg

Pastorale eenheid in wording

Godelieve Ommeland

Overledenen van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023


Je wandelt, weet ik
in een milder licht
dat voor je uitschijnt
en je stappen richt,
een vrede tegemoet
die wij niet kennen
naar een gezegend
eeuwig vergezicht

                                             A. Van Wilderode

St. Amanduskerk
St. Medarduskerk
St. Eligiuskerk
O.-L.-Vrouw ten hemel opgenomen
St. Niklaaskerk
O.-L.-Vrouwekerk
St. Michielskerk
St. Corneliuskerk
St. Audomaruskerk
O.-L.-Vrouwkerk

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2013-2023
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be