Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Overledenen van 1 november 2022 tot 31 oktober


Je wandelt, weet ik
in een milder licht
dat voor je uitschijnt
en je stappen richt,
een vrede tegemoet
die wij niet kennen
naar een gezegend
eeuwig vergezicht
                                             A. Van Wilderode

St. Amanduskerk
St. Medarduskerk
St. Eligiuskerk
O.-L.-Vrouw ten hemel opgenomen
St. Niklaaskerk
O.-L.-Vrouwekerk
St. Michielskerk
St. Corneliuskerk
St. Audomaruskerk
O.-L.-Vrouwkerk

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be