Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Je wandelt, weet ik
in een milder licht
dat voor je uitschijnt
en je stappen richt,
een vrede tegemoet
die wij niet kennen
naar een gezegend
eeuwig vergezicht
                                             A. Van Wilderode
O-L-Vrouw ten hemel opgenomen
St Niklaaskerk
St Corneliuskerk
O -L- Vrouwkerk
St Amanduskerk
St Medarduskerk

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022