Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

O. - L. - Vrouw ten hemel opgenomen
Week-endviering
op zaterdagavond om 17.30 u
Weekdag eucharistieviering
op maandag tot en met vrijdag om 9 u. in de kerk.
Parochiaal contactpersoon
Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470Gistel

Telefoon 059 27 64 44
email: ed.duplacie@skynet.be

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be