Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Missiewerk
Elke plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgenodigd mee te leven met de wereldwijde geloofsgemeenschap.
In geloof in God, onze Vader, zijn alle gelovigen broers en zussen van elkaar.
Getuigende gelovigen van hier, mannen en vrouwen, vertrokken naar andere landen, meestal landen in ontwikkeling, om er Jezus te verkondigen.
Ze organiseerden er onderwijs, verzorgden zieken,
hielpen mee aan de culturele ontwikkling,...
Missie
Zuster Christiane werd geboren te Eernegem in 1936.
Ze trad in het klooster te Blankenberge en studeerde in Brugge voor onderwijzeres.
Na studies aan het Tropisch Instituut te Antwerpen vertrok ze in 1970 naar Zaïre
(nu Democratische Republiek Congo).
In de missiepost van Demba (West-Kasai) was ze werkzaam als verpleegster
in het dispensarium en de materniteit.
In 1977 kwam ze naar België om er verloskunde te studeren.
Eens terug in Congo kon ze dank zij haar opleiding
de vrouwen deskundig helpen en verzorgen.
Er werd ook een school opgericht om verpleegsters te vormen.
Na 23 jaar van missiewerk keerde zuster Christiane noodgedwongen terug
naar het klooster in Blankenberge.
De missiepost werd overgedragen aan de inheemse zusters.
Jaarlijks missiefeest
Elk jaar op de laatste zondag van augustus gaat het missiefeest door
in het Parochiaal Centrum Kruispunt in Eernegem
ten voordele van het missiewerk van onze Eernegemse missionarissen.

Traditioneel kan je er smullen van kip met frietjes en verse groenten.
Sinds enkele jaren wordt een deel van de opbrengst geschonken aan het werk van
‘Leerkrachten zonder grenzen’.

Verantwoordelijke: Johan De Smedt 059 29 06 53

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024