Web AnalyticsPastorale eenheid Sint Godelieve


Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Mijmeringen
Elexier voor een christen mens
MIJMERINGEN
Sta gelovig in het leven,
Laat je hoop het niet begeven,
Laat je liefde zichtbaar zijn.
Wees eenvoudig bij de mensen,
wees gelukkig met hun wensen,
wees tevreden elke dag.

Leer waarderen al wat klaar is,
leer bewon'dren al wat waar is,
leer te danken met een lach.
Blijf waarachtig in je denken,
blijf aan zwakken aandacht schenken,
blijf zachtmoedig in je doen.

Durf te dienen alle dagen,
durf de last met and'ren dragen,
durf te luist'ren met je hart.
Laat de Heer jou weg verlichten,
Laat zijn boodschap jou berichten
dat zijn komst, jouw toekomst is.De kleine goedheid

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de goedheid stand.
Ze blijft mogelijk
ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren
is tot mislukken gedoemd.
Het enige wat levendig overeind blijft
is de kleine goedheid van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken,
bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook als is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind,
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ ,
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens,
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Uit: Altérité et transcendance – Emmanuel Levinas

Week 49 - 2023
MIJMERINGEN
Geef mij de durf om regelmatig
de woestijn van de stilte op te zoeken, God,
om met Jou alleen te zijn.
Leg jouw droom in mijn binnenste
laat mij ontdekken wat Jij van mij wilt.
Want alleen dan kan ik in jouw naam
vreugde brengen aan mensen
en “begin van de goede boodschap” zijn
voor armen en kleinen.
Ik weet wel dat ik niet héél de wereld
kan en moet veranderen,
Laat mij maar beginnen met mezelf,
Zodat Jij ook in mij mens kunt worden.
(Uit: Hoop maakt je mooi, E. Roosen.)

hart en moed doen het samen goed


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Copyright © 2013-2023