Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Mijmeringen
Elexier voor een christen mens
MIJMERINGEN
Sta gelovig in het leven,
Laat je hoop het niet begeven,
Laat je liefde zichtbaar zijn.
Wees eenvoudig bij de mensen,
wees gelukkig met hun wensen,
wees tevreden elke dag.

Leer waarderen al wat klaar is,
leer bewon'dren al wat waar is,
leer te danken met een lach.
Blijf waarachtig in je denken,
blijf aan zwakken aandacht schenken,
blijf zachtmoedig in je doen.

Durf te dienen alle dagen,
durf de last met and'ren dragen,
durf te luist'ren met je hart.
Laat de Heer jou weg verlichten,
Laat zijn boodschap jou berichten
dat zijn komst, jouw toekomst is.De kleine goedheid

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de goedheid stand.
Ze blijft mogelijk
ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren
is tot mislukken gedoemd.
Het enige wat levendig overeind blijft
is de kleine goedheid van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken,
bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’,
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook als is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind,
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ ,
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens,
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Uit: Altérité et transcendance – Emmanuel Levinas

Week26 27 28 29 30 31 - 2024
MIJMERINGEN
VAKANTIETIJD

Vakantietijd…’t hoeft niet altijd ver te zijn,
wandelen met de kinderen , ’t is toch fijn.

Kijken, luisteren naar de natuur,
een bezoek brengen, aan een verre buur.

Een klus zelf doen,
je spaart wel heel wat poen.

Een Barbecue, joepiejee
Wanneer moeten we gaan slapen, geen idee.

Zand en water, naar de zee,
heb je ook je emmer en schopje mee.

Pap en mam nu ook verlof
allen samen ’t is zo tof

Opa, Oma doen graag mee
bij hen logeren ,alletwee

Jeroen en Fien ons logees,
zalige tijd zo tevree.

Schoolboeken zijn nu even weg,
spelen en ravotten, doen we zeg

Fijne vakantie

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024