Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Koren
Godeliva Cantat

Het vierstemmig gemengd koor 
bestaat uit een 40-tal enthousiaste leden van rijke diversiteit en verschillende leeftijd.
Voor een uitgebreide info over het koor


Sint Niklaaskoor

onder leiding van

Christiane Vissers
Telefoon: 059 27 98 39

luistert sporadisch eucharistievieringen op
OKRAkoor

koorleider : Hugo Mertens,
Dorpsstraat 2a, 8470 Snaaskerke
TALENTINA.

Jongeren en volwassenen met muzikale interesse,
zijn van harte welkom in TALENTINA.
Wij zijn een gemengd gelegenheidskoor met een 20-tal leden tussen de 8 jaar en de 80 plus. (Niet allemaal Zevekotenaars).

Noten kunnen lezen, vergemakkelijkt het aanleren van de liederen maar is geen vereiste.
Als wij een eucharistie verzorgen, ontbreekt nooit de optimistische toets. Het leven is mooi en dat bezingen wij.
Wij zijn heel vereerd als wij gevraagd worden
voor huwelijken, jubilea en/of jaarmissen. 
Ook begrafenissen kunnen wij met de nodige sereniteit opluisteren.
Interesse?   Info bij:Talentina  -  Afspraken koor

Lut Cobbaert-De Coster, Sperestraat 14,
Telefoon 059/27 47  34
8470 Zevekote


Ann Beuselinck–Cobbaert,
Oostendebaan 11
8470 Gistel

Telefoon:  059 27 81 11
email:  beuselinck.cobbaert@my-office.mobistar.be

Parochiaal Zangkoor

Het parochiaal koor van de Sint-Medardusparochie is wekelijks op post om de liturgische  vieringen op te luisteren.

Contactpersoon

Dirk Boussery, Stokerijstraat 6, 8480 Eernegem

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022