Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Kerk & Leven
Pastorale Eenheid St. Godelieve
HERABONNERING KERK & LEVEN
Vorige week ontving u uw abonneringsbrief op naam in de brievenbus. Betaal zo snel mogelijk uw abonnement voor jaargang 2024 op het vermelde bankrekeningnummer en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling. U ziet beide staan op het gepersonaliseerde overschrijvingsformulier onderaan uw abonneringsbrief.
Belangrijk: het bankrekeningnummer is gewijzigd. Gebruik zeker het nieuwe rekeningnummer dat op de brief vermeld staat.

Betaal uiterlijk tegen 17 november. Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024. Van harte dank!
Abonnementen
kerk & Leven
Bericht aan de lezers namens Halewijn

Uw lokale pagina’s van Kerk & Leven zien er sinds enkele weken mogelijks ietwat anders uit dan u gewoon bent. Uw plaatselijke Kerk & Leven-medewerkers kunnen hier echter niets aan doen. We werken met een nieuw opmaaksysteem dat nog in volle ontwikkeling is. We doen er alles aan om de opmaak zo snel als mogelijk te optimaliseren.

Bedankt voor uw begrip.


In Kerk & Leven verschijnen nuttige aankondigingen met betrekking tot het parochiaal gebeuren.
Tevens nodigen artikels uit tot verdieping.

Het parochieblad verschijnt wekelijks op woensdag.

MIS OOK IN 2024 GEEN NUMMER VAN DIT WEEKBLAD

Hernieuw tijdig uw abonnement op Kerk & LevenBegin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen. Met onze redacties blijven we vanop lokaal én nationaal niveau als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving.We doen dit op de vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie aan te reiken over alles wat rondom ons gebeurt, van uw eigen parochie over het bisdom tot de grote wereldkerk.Met het nieuwe tarief van 65 euro voor een jaarabonnement bouwen we resoluut aan de toekomst van dit weekblad en kunnen we u tegen 1,35 euro per week een kwaliteitsvol blad blijven bezorgen. Kortom, voor de prijs van één kop koffie leest u twee weken Kerk & Leven!Hoe uw abonnement probleemloos verlengen?

In november ontvangt u uw abonneringsbrief op naam in de brievenbus. Betaal zo snel mogelijk uw abonnement voor jaargang 2024 op het vermelde bankrekeningnummer en gebruik daarbij uitsluitend de gestructureerde mededeling. U zult beide binnenkort zien staan op het gepersonaliseerde overschrijvingsformulier onderaan uw abonneringsbrief.

Belangrijk: het bankrekeningnummer is gewijzigd. Gebruik zeker het nieuwe rekeningnummer dat op de brief zal vermeld staan.Betaal uiterlijk tegen 17 november. Op die manier loopt uw abonnement zonder problemen door in 2024.Mogen we ook in het komende jaar weer samen met u op weg? Trouw aan de boodschap en de weg die Jezus heeft getoond.

"Wie zijn nummer van Kerk&leven niet heeft ontvangen,
meldt dit, liefst zo vlug mogelijk, rechtstreeks aan de uitgeverij via de link:


www.kerknet.be / niet ontvangen

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 14.04.2024