Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Huwelijk


In het sacrament van het huwelijk beloven man en vrouw, tegenover God
en de geloofsgemeenschap, elkaar trouw in de liefde voor heel hun leven en belooft God zijn zegen over hun verbond.


Wie het sacrament van het huwelijk wil ontvangen neemt,

minimum drie maanden vóór de huwelijksdatum,

contact op met de hieronder aangeduide personen.


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2

Telefoon: 059 27 64 44

Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71
  
    Bea Vitse,
Langelysse 8,

Telefoon: 059 27 72 93

Alexander Rodenbach,  priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71


Maria Ameloot-Vandenbroucke
Snaaskerkestraat 35
8470 Snaaskerke

Telefoon: 059 27 72 78
  

Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84

Telefoon:  059 27 86 71


Annick Coene
Zevekotestraat 63

gsm: 0473 43 38 05
e-mail: nitjeannick@telenet.be

priester Mathias Parret
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

priester Mathias Parret
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10
Huwelijksvoorbereiding

De werkgroep organiseert,
meestal op de eerste zaterdag van maart,
voor alle koppels die in de komende maanden zullen huwen
een voorbereidende namiddag.                                                

Op de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de betekenis van het sacrament van het huwelijk
en wordt heel wat materiaal ter beschikking gesteld om de eigen huwelijksviering vorm te geven.
coördinator: Els Verplancke
GSM: 0476 75 01 61, email: verplancke.els@telenet.be

stuurgroep: Els Verplancke, Stefaan en Caroline Roose-Calleeuw

begeleiders: Virginie Carlassara, Broeder Alexander Rodenbach, Priester Mathias Parret

inschrijvingen:

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022