Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Heiligen
Heiligen zijn mensen die door hun geloof een bijzondere plaats bij God innemen.
Zij hebben dit in stilte bereikt, of juist door een bijzondere openbare getuigenis van hun geloof.
In dit laatste geval is vaak sprake van verering van de betreffende heilige.

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be