Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Gezinsviendelijke vieringen

Op zondag worden gelovigen van elke leeftijd samengebracht in een gemeenschapsviering.
Een gemeenschapsviering op zondag biedt levensnabije liturgie, waarin zowel kinderen, volwassenen,ngeren, en vooral (jonge) gezinnen, … zich herkennen.
O. - L. - Vrouw ten hemel opgenomen
Gezinsvriendelijke vieringen
De werkgroep werkt twee vieringen uit voor de sterke tijden
van het liturgisch jaar.

In de advent de viering rond de actie Welzijnszorg.
In de vasten de viering rond de actie Broederlijk Delen.
Contactpersonen
Martine Devisch

Telefoon 059 27 83 83
e-mail: lieven.patteeuw@telenet.be

Diane Benteyn

Telefoon: 059 27 60 52

Lieve De Wispelaere

Telefoon: 059/27.84.28

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be