Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Fraterniteit Charles de Foucault
Fraterniteiten
van
Charles de Foucault
in Eernegem
Onder impuls van toenmalig pastoor André Foulon werden in 1997 twee groepen gevormd van telkens een 6-tal echtparen.
Deze komen sindsdien 10 keer per jaar samen, om beurten te gast bij elkaar,
om rond het evangelie van de komende zondag een gesprek te voeren en te bidden.
E.H. Foulon leidt tot op vandaag de gesprekken en zorgt telkens
voor wat theologische of exegetische achtergrond en duiding van de Bijbelteksten.

De Fraterniteitsbeweging is geïnspireerd op het leven en werk van de Franse heremiet Charles de Foucauld (1858 – 1916),
de grondlegger van een nieuwe christelijke spiritualiteit die hij ‘de weg van Nazareth’ noemde.
Hij probeerde heel zijn leven om zo dicht mogelijk bij het leven en denken van Jezus van Nazareth te komen
en leidde een leven van gebed, soberheid en nabijheid bij de armsten in de wereld.
Hij leefde decennia lang bij deToearegs in Tamanrasset, Algerije.
Pas jaren na zijn dood zijn over heel de wereld de Fraterniteitsbewegingen ontstaan,
zowel voor leken als voor priesters.
Johan Soenens is de contactpersoon voor Eernegem.

Telefoon 0472 332 432

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 01.07.2024