Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


   

FRATERNITEITEN VAN CHARLES DE FOUCAULD

Onder impuls van toenmalig pastoor André Foulon werden in 1997 twee groepen gevormd van telkens een 6-tal echtparen.
Deze komen sindsdien 10 keer per jaar samen, om beurten te gast bij elkaar,
om rond het evangelie van de komende zondag een gesprek te voeren en te bidden.
E.H. Foulon leidt tot op vandaag de gesprekken en zorgt telkens
voor wat theologische of exegetische achtergrond en duiding van de Bijbelteksten.

Dit jaar vieren de Fraterniteitsgroepen van Eernegem hun 20-jarige bestaan.

De Fraterniteitsbeweging is geïnspireerd op het leven en werk van de Franse heremiet Charles de Foucauld (1858 – 1916),
de grondlegger van een nieuwe christelijke spiritualiteit die hij ‘de weg van Nazareth’ noemde.
Hij probeerde heel zijn leven om zo dicht mogelijk bij het leven en denken van Jezus van Nazareth te komen
en leidde een leven van gebed, soberheid en nabijheid bij de armsten in de wereld.
Hij leefde decennia lang bij deToearegs in Tamanrasset, Algerije.
Pas jaren na zijn dood zijn over heel de wereld de Fraterniteitsbewegingen ontstaan,
zowel voor leken als voor priesters.Johan Soenens is de contactpersoon voor Eernegem.

Telefoon 059 29 08 95
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022