Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve
Eerste Communie


Kinderen, die gedoopt zijn en in het eerste leerjaar
Rooms-Katholiek godsdienstleer volgen,
kunnen voor de eerste keer, ten volle, deelnemen aan de eucharistie en Jezus Christus ontvangen in de communie.

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt door de ouders,
de school en de parochie.
De ouders begeleiden hun kind gelovig naar de eerste communie toe.
Ze brengen het geloof ter sprake, luisteren naar de verhalen die het kind meebrengt uit de school en antwoorden op de vragen die het stelt.
De leerkracht op school verzorgt de catecheselessen en bereidt
met de kinderen de eerste communieviering voor. De parochie biedt,
op diverse wijze, ondersteuning.


In de Pastorale Eenheid Gistel wordt, in alle parochies,
de eerste communie gevierd op de hoogdag van
Ons-Heer-Hemelvaart.


Per uitzondering wegens corvid - 19 is volgende schikking getroffen.

EERSTE COMMUNIE 
Voor de vieringen van de eerste communie:De eerste communie wordt gevierd op de hoogdag van Ons-Heer-Hemelvaart.

om 10.30 u.

in de kerk O.L.Vrouw ten hemel opgenomen.

De eerste communie wordt gevierd op de hoogdag van Ons-Heer-Hemelvaart.

om 10.30 u.

in de Sint Niklaaskerk.

De eerste communie wordt gevierd op de hoogdag van Ons-Heer-Hemelvaart.

om 9.00 u.

in de sint Corneliuskerk.


De eerste communie wordt gevierd op de hoogdag van Ons-Heer-Hemelvaart.

9.00 u.

in de O.L. Vrouwekerk

Inschrijven eerste communie

   Mevr. Lieve Debruyne
   Zevekotestraat 73

   tel:  059 27 87 49
   email: lievedebruyne520@hotmail.com


De Eerste Communie wordt gevierd op de hoogdag van Ons-Heer-Hemelvaart.

De inschrijvingen gebeuren via de school.

De Eerste Communie wordt gevierd op de eerste zondag van juni.

De inschrijvingen gebeuren via de school.

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022