Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Eerste Communie
Kinderen, die gedoopt zijn en in het eerste leerjaar
Rooms-Katholiek godsdienstleer volgen,
kunnen voor de eerste keer, ten volle, deelnemen aan de eucharistie en Jezus Christus ontvangen in de communie.

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt door de ouders,
de school en de parochie.
De ouders begeleiden hun kind gelovig naar de eerste communie toe.
Ze brengen het geloof ter sprake, luisteren naar de verhalen die het kind meebrengt uit de school en antwoorden op de vragen die het stelt.
De leerkracht op school verzorgt de catecheselessen en bereidt
met de kinderen de eerste communieviering voor. De parochie biedt,
op diverse wijze, ondersteuning.
Data eerste communie
2023 - 2024
Sint Amandskerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 18 mei 2023 om 11.00 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 9 mei 2024 O.L.H. - Hemelvaart om 11.00 uur.

De inschrijvingen gebeuren via de school.
Sint Medarduskerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op zondag 4 juni 2023 om 10.30 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op zondag 2 juni 2024 om 10.30 uur.

De inschrijvingen gebeuren via de school.
Sint Eligiuskerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 18 mei 2023 om 9.30 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 9 mei 2024 O.L.H. - Hemelvaart om 9.30 uur.
O. L. Vrouw ten hemel opgenomen
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 18 mei 2023 om 10.30 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 9 mei 2024 O.L.H. - Hemelvaart om 10.30 uur.
Sint Niklaaskerk
De Eerste Communie eerste en tweede leerjaar wordt gevierd
op zondag 26 mei 2024 om 10.30 uur.
O.L.Vrouwekerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op zondag 28 mei 2023 om 10.30 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op zaterdag 19 mei 2024 Pinksterzondag om 10.30 uur.
Sint Michielskerk
De Eerste Communie wordt gevierd
op zaterdag 18 mei 2024 Pinksterzaterdag om 10.30 uur.
Sint Corneliuskerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 18 mei 2023 om 9.00 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op donderdag 9 mei 2024 O.L.H. - Hemelvaart om 9.00 uur.

Sint Audomaruskerk
2023

De Eerste Communie wordt gevierd
op zondag 21 mei 2023 om 10.30 uur.

2024

De Eerste Communie wordt gevierd
op zaterdag 18 mei 2024 Pinksterzaterdag om 10.30 uur.
O. L. Vrouwekerk
De Eerste Communie eerste en tweede leerjaar wordt gevierd
op zondag 26 mei 2024 om 9.00 uur.

Inschrijven eerste communie

Mevr. Lieve Debruyne
Zevekotestraat 73

Telefoon 059 27 87 49
email lievedebruyne520@hotmail.com

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be