Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


liturgie-sacramenten / doopsel
Doopsel

Wie het sacrament van het doopsel ontvangt wordt kind van God
en lid van de geloofsgemeenschap, de kerk.
In het doopsel ontmoet de dopeling Jezus Christus in zijn sterven en verrijzen
en ontvangt hij de Heilige Geest, Gods levensadem.

Vóór het sacrament van het doopsel wordt toegediend komt een doopcatechist, voor een geloofsgesprek, aan huis.
Daarom vragen we aan wie een kindje wil laten dopen
minstens één maand voor de doopdatum contact op te nemen met de verantwoordelijken.Voor het aanvragen van een doopsel neemt men contact op met


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44

doopcatechiste: Els Verplancke,

Parochieassistent, verplancke.els@telenet.be

0476/750.161

Alexander Rodenbach,  priester
Abdijstraat 84,

059/27 86 71
  
    Bea Vitse,
Langelysse 8,

Telefoon: 059 27 72 93
Alexander Rodenbach   priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71


Maria Ameloot-Vandenbroucke
Dwarsstraat 8
8470 Snaaskerke

Telefoon: 059 27 72 78
  

Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84,
Telefoon:  059 27 86 71

Annick Coene,
GSM: 0473/43 38 05
email: nitjeannick@telenet.be
Lieve Vanroose
telefoon: 059 27 81 55
email: lievevanroose@hotmail.com


Voor het aanvragen van een doopsel
neemt men contact op met
pastoor Frans Dewulf,
bij voorkeur telefonisch.

Telefoon: 059 42 58 10

Voor het aanvragen van een doopsel
neemt men contact op met
pastoor Frans Dewulf,
bij voorkeur telefonisch.

Telefoon: 059 42 58 10DoopcatecheseVoor Info  doopcatechese neemt men contact op metinfo over de doopcatechese
neemt men contact op met
pastoor deken Edgard Duplacie.

Telefoon: 059 27 64 44info over de doopcatechese
neemt men contact op met
Bea Vitse.

Telefoon: 059 27 72 93


info over de doopcatechese
neemt men contact op met
Maria Vandenbroucke.

Telefoon: 059 27 72 78


Doopcatechiste: Verantwoordelijke

Lieve Vanroose
Haelinckstraat 5

telefoon: 059 27 81 55
email: lievevanroose@hotmail.com

info over de doopcatechese
neemt men contact op met
pastoor Frans Dewulf.

Telefoon: 059 42 58 10

info over de doopcatechese
neemt men contact op met
pastoor Frans Dewulf.

Telefoon: 059 42 58 10

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022