Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Diaconie
 
Het woord ’diaconie’ komt van het Griekse diakonia en betekent dienst. Vanaf het allereerste begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste als een van haar belangrijkste taken gezien. In het diaconaat geeft de Kerk handen en voeten aan Gods bedoeling te werken aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder mens tot zijn recht komt.

De katholieke Kerk in Nederland is bij tal van sociale en diaconale projecten en werkvelden betrokken. Namens de Bisschoppenconferentie hebben verschillende organisaties deze taken op zich genomen.

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be