Pastorale eenheid
in wording
St. GodelieveDamiaanactie

Damiaanactie is een hulporganisatie die in 1964 in Brussel werd opgericht als een bundeling van verschillende verenigingen die zich reeds voor 1964 inzetten voor lepra-patiënten en samen de jaarlijkse Werelddag voor de Melaatsen inrichtten. De organisatie wil een voortzetting zijn van het werk dat door de Vlaamse Heilige Pater Damiaan Deveuster werd verricht. Inmiddels is het een internationale hulporganisatie, die vooral actief is in de zorg voor slachtoffers van armoedeziektes, namelijk melaatsheid, tuberculose en leishmaniasis. De organisatie steunt ook de ontwikkeling van nieuwe methodes om deze ziektes te genezen, en werkt nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Anno 2015 telt de Damiaanactie 1200 medewerkers. Zij binden de strijd aan tegen armoedeziekte in 13 projectlanden in Azië, Amerika en Afrika.
Damiaanactie is een hulporganisatie die in 1964 in Brussel werd opgericht als een bundeling van verschillende verenigingen die zich reeds voor 1964 inzetten voor lepra-patiënten en samen de jaarlijkse Werelddag voor de Melaatsen inrichtten. De organisatie wil een voortzetting zijn van het werk dat door de Vlaamse Heilige Pater Damiaan Deveuster werd verricht. Inmiddels is het een internationale hulporganisatie, die vooral actief is in de zorg voor slachtoffers van armoedeziektes, namelijk melaatsheid, tuberculose en leishmaniasis. De organisatie steunt ook de ontwikkeling van nieuwe methodes om deze ziektes te genezen, en werkt nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Anno 2015 telt de Damiaanactie 1200 medewerkers. Zij binden de strijd aan tegen armoedeziekte in 13 projectlanden in Azië, Amerika en Afrika.
De jaarlijkse actie wordt gedragen door de leerkrachten en leerlingen van  het SIGO
afdeling Eernegem onder leiding van mevr. Els Ghesquière.www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022