Web Analytics

Privacyverklaring

 

Je bent van harte welkom op de Pastorale eenheid H. Godelieve, gevestigd aan Bruidstraat 4 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Door de website www.kerk-in-gistel-eernegem.be te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle digitale initiatieven van www.kerk-in-gistel-eernegem.be

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van kerk-in-gistel-eernegem.be kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Meld je je op www.kerk-in-gistel-eernegem.be aan of schrijf je een contactformulier dan dien je (op dat moment) deze gebruiksvoorwaarden expliciet te aanvaarden. Je geeft ons zo toestemming de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op kerk-in-gistel-eernegem.be. Maar kerk-in-gistel-eernegem.be is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op kerk-in-gistel-eernegem.be te beoordelen.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

2. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van kerk-in-gistel-eernegem.be op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Wat mag je zonder toestemming?

Inhoud gebruiken voor jezelf of binnen je familiekring, zonder dat je er geld voor vraagt.

Korte stukjes citeren binnen je eigen inhoud, met correcte bronvermelding en link naar www.kerk-in-gistel-eernegem.be .

3. Privacy

Door je aan te melden op de site, contactformulieren in te vullen ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken

Je mag alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je profiel geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen als je gegevens niet voldoen.

4. Doeleinden

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden

5. Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak.
Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

 

Contactgegevens

https://www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Bruidstraat 2

Telefoon: +32 59 27 64 44

De Functionaris Gegevensbescherming van https://www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be is te bereiken via bericht@kerk-in-gistel-eernegem.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pastorale eenheid H. Godelieve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met de invoering van de GDPR-wetgeving zijn we genoodzaakt U een aantal toelatingen te vragen.

Indien U NIET akkoord gaat met de eerste vraag kunnen we uw gegevens NIET bewaren en kan u geen aanvraag indienen voor het doopsel, vormsel, huwelijk

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en te laten wijzigen.

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

 

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van fotos en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het doopsel 

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het doopsel

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam Voornaam

- adres,

- gsm, telefoonnummer, foto…

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

De Pastorale eenheid H. Godelieve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

- De Pastorale eenheid h. Godelieve analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pastorale eenheid H. Godelieve verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Zoals elke website maakt deze website ook gebruik van cookies.

We verzamelen op www.kerk-in-gistel-eernegem.be  ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
www.kerk-in-gistel-eernegem.be gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door www.kerk-in-gistel-eernegem.be herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. www.kerk-in-gistel-eernegem geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij www.kerk-in-gistel-eernegem.be.be staat u voorop. Dat betekent dat wij uw privacy en persoonlijke gegevens veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Dat geldt ook voor uw surfgedrag.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van kerk-in-gistel-eernegem.be gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen we u anoniem herkennen bij uw bezoek aan onze website. Wij maken hiermee de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker. Wij houden eraan u hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. Het is aan u het gebruik van cookies op uw computer te beheren.

 

Lees hieronder waarover het precies gaat. Wat u zou missen als u ze uitschakelt.

En hoe u cookies kan uitschakelen (deels of volledig) of achteraf verwijderen, indien u dit wenst.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pastorale eenheid H. Godelieve en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bericht@kerk-in-gistel-eernegem.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Pastorale eenheid H. Godelieve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

De Pastorale eenheid H. Godelieve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bericht@kerk-in-gistel-eernegem.be