Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Contact nemen met:

Open op: maandag en woensdag tijdens de kantooruren.

Contactpersonen:

E.H. Duplacie E.             Priester pastoor Moderator   
Bruidstraat 2,                 Telefoon: 059 27 64 44
8470 Gistel                     e-mail: ed.duplacie@skynet.be               

Mevr. Declerck Els        Verantwoordelijke Kerk en Leven abonnementen
Rozenlaan 10                 Telefoon:  059 29 90 56   
8470  Gistel                    e-mail: declerck.e@hotmail.com
                                         


Webmaster:                    email: sturen via contactformulier
                      
Mevr Verplancke Els      Parochieassistent
                                        G.S.M.:   0476 75 01 61
                                        e-mail: verplancke.els@telenet.be

Contact nemen met:
Secretariaat


secretariaat@sint-medardus.be
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

059 42 58 10

ONTHAAL BEKEGEM en EERNEGEM

Tijdens de ziekte van de pastoor is er momenteel geen onthaal op de pastorie.
Voor dringende zaken gelieve contact op te nemen met het klooster tel. 059/299 241.
Voor administratieve aangelegenheden graag een mailtje naar secretariaat@sint-medardus.be


Bij afwezigheid van de pastoor:

Klooster van de Zusters van de H. Vincentius van EerKoNie
Aartrijkestraat 10  
8480 Eernegem

059 29 92 41www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022