Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Communie aan huis


Voor onze zieken,
voor wie het niet meer mogelijk is om de eucharistievieringen op de parochie bij te wonen,
kan de communie aan huis worden gebracht.
Dat gebeurt door medewerkers van onze ziekenpastoraal.


Marc en Maria Geldof Desmedt

Telefoon: 059 27 61 64

wanneer:
Iedere tweede dinsdag van de maand

Enkele medewerkers van de parochie
brengen maandelijks de communie
aan huis bij zieken en hoogbejaarden
die dit wensen.
Een telefoontje om naam en adres door te
geven volstaat.
Een medewerker neemt dan zelf contact op om verder af te spreken.

Zuster Annie Vandycke 

Telefoon: 059 29 92 41
werkgroepen / zorg voor zieken / communie aan huis

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022