Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Christelijke meditatie
Christelijke Meditatie
Meditatie en levenskunst

Veel mensen zijn op zoek naar innerlijke kracht en eenheid in een versplinterde wereld.

Meditatie is zeer eenvoudig en verbindt ons met onze creatieve kern.
Zo krijgen wij contact met onze oorspronkelijke harmonie, voorbij de angst.
Volgens de christelijke opvatting is deze bron de Liefde.
Iedereen die in groep mediteert, ervaart dit als verdiepend.

Ga zitten.
Zit stil en rechtop.
Sluit zachtjes je ogen.
Zit ontspannen en alert.
Wees stil en begin inwendig het door jou gekozen woord te zeggen.
We bevelen je de gebedszin
Maranatha
(Aramees voor “Kom Heer Jezus, kom”) aan.

Zeg het woord als vier gelijkwaardige lettergrepen. 
Luister ernaar terwijl je het zegt, vriendelijk maar aanhoudend.
Bedenk niets of verbeeld je niets, zelfs niet in spiritueel opzicht.
Wanneer gedachten en beelden bij je opkomen,
dan leiden ze je af van de meditatie.

Keer daarom steeds terug naar jouw woord.

Mediteer elke morgen en elke avond
twintig minuten .
Een weg naar de andere
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat de mens op zoek is naar de diepe waarden die kracht en eenheid kunnen scheppen in een
versplinterde wereld.

Meditatie
- slaat een brug tussen de verschillende godsdiensten, tussen rijk en arm en tussen hen die door conflicten verdeeld zijn.
- door de verdraagzaamheid en het medeogen die aan de grondslag ervan liggen.

Meditatie is een vroeg-christelijke traditie.
Deze traditie is de basis van het meditatie-onderricht van de benedictijn John Main (1926 - 1982).
Hiermee heeft hij het stille gebed terug onder de aandacht gebracht en het toegankelijk gemaakt voor eenieder die er zich voor openstelt.

Meditatie,
Een christelijke traditie
Een spirituele tekst overdenken.
Mediteren leidt ons naar de staat van puur gebed.
Als we mediteren,
leggen we alle actie naast ons neer, en alle werkzaamheden van het verstand, om alleen maar te “zijn”.
Je mantra leren zeggen, en wel van het begin tot het einde van de meditatie, is je weg naar die staat van zijn.
We laten het denken achter ons, omdat we alleen maar kunnen denken aan God
de Schepper,
de rechtvaardige God, de Goede God, enzovoort.
Maar wat we in de meditatie te leren hebben is dat God de God is die is, die het pure zijn is,
en we moeten leren dat in het licht van die werkelijkheid heel de realiteit werkelijk wordt.
John Main
“Meditatie is inwijding, voorbij alle technieken, in het geheim van de inwonende Geest.
Treed binnen. Vroeg of laat zal Hij - de Geest der waarheid - je van jezelf bevrijden en je aan je ware zelf schenken.”
Benoît Standaert o.s.b.
Het is eenvoudig ...
Mediteren is een levenskunst.
Ook al beginnen mensen eraan om zich te leren ontspannen, te concentreren of stress te reduceren,
gaandeweg ontdekken ze dat mediteren veel meer is.
Het is eenvoudig worden, met aandacht leven, je mantra zeggen en niets verwachten,
in het nu-moment zijn, … ... maar niet gemakkelijk
Mediteren kan je leren.
Je bent op een pelgrimstocht en dat vraagt enige discipline.
Allerlei mensen met ervaring kunnen je aanmoedigen om vol te houden.
Het geeft leven … Mediteren doet je intenser leven.
De kunst van het aandachtig leven maakt je liefdevoller.
Dat is de enige maatstaf waaraan je kan meten of je meditatiepraktijk echt is.
En de mensen die met je samenleven zullen het aan je merken.
Want de vruchten van de Geest worden je zomaar in de schoot geworpen: liefde, vrede, geduld, ...
Christelijke meditatie doet je volop leven!

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be