Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Broederlijk delen
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Want er is genoeg voor iedereen.
Toch leven er mensen in armoede.
Delen en herverdelen.
En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden.
Dat is voor ons de oplossing.
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Want er is genoeg voor iedereen.
Toch leven er mensen in armoede.
Delen en herverdelen.
En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in onze partnerlanden.
Dat is voor ons de oplossing.In het hart van de bergrede van de evangelist Matteüs (6,1-18) vinden we een drietal hulpmiddelen die ons op weg zetten in de veertigdagentijd : vasten, bidden en naastenliefde. 
In het kader van die naastenliefde voert Broederlijk Delen ieder jaar campagne tijdens de vasten.
Het geld dat deze Vlaamse NGO inzamelt, wordt aangewend om lokale ontwikkelingsprojecten in de derde wereld te ondersteunen. 
Naast financiële ondersteuning wil BD dat mensen het onrecht en de onderontwikkeling van de derde wereld leren zien en zich bewust worden van de problematische noord-zuid-verhouding. 
Broederlijk Delen is bovendien ook politiek actief. 
Het logo van BD vat goed samen waar BD voor staat. 
Het bolvormige logo verwijst naar onze wereld. 
De twee pijlen in de bol verwijzen naar de uitwisseling en de dialoog tussen Noord en Zuid.
Het kruis kenmerkt de christelijke inspiratie en geeft ook de positieve dynamiek weer die
streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Want er is genoeg voor iedereen.
Toch leven er mensen in armoede.
Delen en herverdelen.
En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden.
Dat is voor ons de oplossing.

Onze visie
De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei.
Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: ‘genoeg is goed’ in plaats van ‘nooit genoeg’.

Dat doen we niet alleen.
We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd.
Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid.
We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie.
We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.
St. Medardus
Luc Vandewalle
Telefoon: 059 29 08 76
email: luc.vandewalle5@telenet.be

Na de viering van Aswoensdag is er sober maal (soep en brood) in het Kruispunt.

Elk jaar ter gelegenheid van ‘Zoete Zondag’ wordt een lekker ontbijt met producten van de Wereldwinkel aangeboden
in het PC Kruispunt ten voordele van het project van Broederlijk Delen.
Wie eens de sfeer proefde wordt een trouwe bezoeker.

Koffiestop op de markt in Eernegem aan de kerk.
O. - L. Vrouw ten hemel opgenomen
Werkgroep Broederlijk Delen

Broederlijk Delen is een christelijke, niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van mensen en volken in de Derde Wereld. Dit doet ze door met de plaatselijke bevolking bestaande initiatieven te steunen.
Kerkelijk wordt de campagne van Broederlijk Delen gevoerd tijdens de veertigdagentijd.

Broederlijk Delen Parochie Gistel organiseert

- een koffiestop op de Markt
- een sober maal op zondagmiddag (zondag voor halfvasten)
- een omhaling, tijdens de eucharistievieringen, met halfvasten
- een huis-aan huis bedeling, tussen halfvasten en Pasen, van overschrijvingsformulieren.
Wie een gift van 40.00 of meer euro doet, ontvangt een attest voor vermindering van belastingen.
Contactpersoon
Leden van de werkgroep Broederlijk Delen Gistel zijn:

Lieve Wallyn, Marie-Christine Vandewiele,
Liliane Van Dycke, Laurent Van de velde,
Zr Marie-Louise Cox, Els Verplancke, Els Declerck, EH E. Duplacie.

Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 14.04.2024