Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Begrafenis
Tijdens een kerkelijke uitvaart weten we ons gedragen door de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft en bidden we dat de overledene mag thuiskomen bij God.  Ook vragen wij Gods zorg voor allen die rouwen.
Voor de uitvaartliturgie zijn er twee mogelijkheden : een uitvaart in een Eucharistieviering of een uitvaart in een Woord-en gebedsviering.  De priester/diaken/gemandateerde gebedsleider en de nabestaanden van de overledene maken samen uit welke vorm het best geschikt is.  Bij dit alles wordt rekening gehouden met de gelovige situatie van de overledene en de nabestaanden.

Een kerkelijke uitvaart van de Rooms-Katholieke Kerk, kan enkel plaatsvinden in een kerkgebouw.

Voor een kerkelijke begrafenis neemt men contact op met:

Voor een kerkelijke begrafenis neemt men
contact op met:


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44

Alexander Rodenbach,
Abdijstraat 84,

059/27 86 71
  
    Bea Vitse,
Langelysse 8,

Telefoon: 059 27 72 93

Alexander Rodenbach   priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71


Maria Ameloot-Vandenbroucke
Dwarsstraat 8
8470 Snaaskerke

Telefoon: 059 27 72 78
  

Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84,

Telefoon:  059 27 86 71

Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022