Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Week 01
MIJMEINGEN
Gebed van de drie wijzen.

Wij zijn drie verdwaalde wijzen van heel ver.
Wij komen uit het Oosten reizen
met onze ster.
Maar waar die ster zal blijven staan,
is onze koning;
daar zullen we naar binnengaan,
dat wordt onze woning.

We zijn drie verdwaalde zielen,
in weer en wind.
Maar als wij eenmaal mogen knielen
voor ’t koningskind,
dan ruilen wij de schone schijn
voor zekerheden,
dan zullen we gelukkig zijn,
dan kennen wij vrede.

Klein Kind dat op ons ligt te wachten,
hier komen wij;
o, wordt het licht van onze nachten
Week 01
MIJMERINGEN
NIEUWJAARKE ZOETE…

Nieuwjaarke zoete,
waar is de tijd van de harten zoetekoeke.
Dit kregen we als nieuwjaarsgeschenk,
met daarin een prentje als ik het goed bedenk

En thuis werden lukken gebakken,
dit konden ze ons niet afpakken
Eindejaar werd er deeg gemaakt,
een deegworstje maken dat smaakt

Op ouwejaar een druppel drinken,
en later op het nieuwe klinken.
En kind’ren dronken chocomelk,
en grootvader vertelt…

De mannen kaarten leggen,
de vrouwen nog zoveel te zeggen.
Gezelligheid was toen troef,
maar kind’ren naar bed, heel vroeg.

Op nieuwjaarsdag ter kerke gaan,.
het hele gezin wel te verstaan.
Om God te loven,
van hier boven.

Vdbee

Week 02
MIJMEINGEN
ZOVEEL LICHT.

Hand op mijn hoofd,
licht op mijn weg,
licht op mijn naam.

Koesterend,
verhelderend licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Geloof in mij.
Ik – zijn mens.

Eigenhandig
Getekend, geboetseerd,
Lichaam van aarde en adem,

Mens met een hart.
Ik – zijn trots, zijn hoop.
Licht, zoveel licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Glimlachend herken,
omhels ik mezelf.

(Uit: Een mens als jij. H. Bouma.)
Week 02
MIJMERINGEN
Beleef je tijd

De tijd vliegt snel....je weet het wel.
Gebruik die tijd, je goed voelen in je vel.
Bewegen en genieten,
geen tijd voor akkefieten.
En stilstaan bij een wonder,
van nieuw leven zo bijzonder.
En ouder worden heeft zijn charme,
omarmen, een hart verwarmen.
begrijpen en beleven
is om de ander geven .

Vdbee

Klein Kind dat op ons ligt te wachten,
hier komen wij;
o, wordt het licht van onze nachten
Week 03: nummer van woensdag 18-01-2023
MIJMEINGEN
ZOVEEL LICHT.

Hand op mijn hoofd,
licht op mijn weg,
licht op mijn naam.

Koesterend,
verhelderend licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Geloof in mij.
Ik – zijn mens.

Eigenhandig
Getekend, geboetseerd,
Lichaam van aarde en adem,

Mens met een hart.
Ik – zijn trots, zijn hoop.
Licht, zoveel licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Glimlachend herken,
omhels ik mezelf.

(Uit: Een mens als jij. H. Bouma.)
Week 03: nummer van woensdag 18-01-2023
MIJMERINGEN
Beleef je tijd
De tijd vliegt snel....je weet het wel.
Gebruik die tijd, je goed voelen in je vel.
Bewegen en genieten,
geen tijd voor akkefieten.
En stilstaan bij een wonder,
van nieuw leven zo bijzonder.
En ouder worden heeft zijn charme,
omarmen, een hart verwarmen.
begrijpen en beleven
is om de ander geven .

Vdbee
Week 03
MIJMEINGEN
ZOVEEL LICHT.

Hand op mijn hoofd,
licht op mijn weg,
licht op mijn naam.

Koesterend,
verhelderend licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Geloof in mij.
Ik – zijn mens.

Eigenhandig
Getekend, geboetseerd,
Lichaam van aarde en adem,

Mens met een hart.
Ik – zijn trots, zijn hoop.
Licht, zoveel licht.
Glimlach van de Eeuwige.
Glimlachend herken,
omhels ik mezelf.

(Uit: Een mens als jij. H. Bouma.)
Week 03
MIJMERINGEN
Beleef je tijd
De tijd vliegt snel....je weet het wel.
Gebruik die tijd, je goed voelen in je vel.
Bewegen en genieten,
geen tijd voor akkefieten.
En stilstaan bij een wonder,
van nieuw leven zo bijzonder.
En ouder worden heeft zijn charme,
omarmen, een hart verwarmen.
begrijpen en beleven
is om de ander geven .

Vdbee
Week 04
MIJMEINGEN
OP EEN RUSTIG OGENBLIK

Van een teveel word ik moedeloos.
Een overaanbod doet mij twijfelen.
Maar eenvoudige woorden en gebaren
kunnen zekerheid brengen.
Eén woord spreek ik uit,
ik herhaal het
en laat het zijn werk doen,
het daalt in mij af.
Ik word er een deel van.
Vanuit dit woord versta ik mezelf.
Week 04
MIJMERINGEN
Gedichtendag ieder jaar weer in de aandacht.
Het wordt door je brein gebracht,
van gedachten, woorden en zinnen.
Niet gemakkelijk om eraan te beginnen.

De inspiratie laat soms op zich wachten,
maar dan ineens op volle krachten.
Vloeien woorden en zinnen uit jou gedachten,
om neer te pennen en niet meer te wachten.

Over de natuur, de hemel en de aarde,
over vele onderwerpen die je vergaarde.
Zinnen soms moeilijk te verstaan,
het heeft tijd nodig, komt stillaan.
Soms kort soms lang,
het bedenken is van belang.

Probeer het maar,
het is niet direct klaar.
Het vraagt wat oefening,
maar geeft je veel voldoening.

Vdbee
week 05/2023
MIJMEINGEN
HUIS VAN VREDE

God, luister naar het schreien
van wie gestriemd worden
met de gesel van de oorlog.
Geef aan alle mensen van goede wil
de moed om de handen in elkaar te slaan.
Dat zij over de kloof
van hun verschillend geloof
samen een brug bouwen, die leidt
naar het gemeenschappelijke huis,
dat de naam VREDE draagt.
(uit: Woorden om te bidden in de winter.)
Week
MIJMERINGEN
Week 06 2023
MIJMEINGEN
Op de vraag wat het belangrijkste is:
de weg of de bestemming,
weten we niet onmiddellijk wat te zeggen.

We hopen vooral dat we niet moeten kiezen.
Want zonder wegen die verbinden
valt er niets te gebeuren.
En wegen die nergens naartoe leiden
zijn ook maar niets.

Gelukkig is er de zekerheid dat er
Iemand bestaat die zelf verbinding is.

Wanneer we ons wenden tot God,
komen we steeds aan.
Zowel bij onszelf als bij de ander.
(Uit: Zienderogen. E. Galle.)
Week 6 2023
MIJMERINGEN
De krokus en het sneeuwklokje,
ze hebben geen schrik van een sneeuwvlokje.
Al is het nog steeds koud,
ze tonen zich al menigvoud.

De krokus in alle kleuren,
de witte sneeuwklok moet niet zeuren
Ze pronken met hun pracht,
maar geven geen geuren

Al door de koude aarde zijn ze er weer,
in ’t vroege voorjaar, iedere keer.
De krokus rechtop fier als een pauw,
’t sneeuwklokje met hangend kopje,wat benauw

Geniet ervan,
want ze blijven niet lang,
De narcis komt eraan,
de gele bloem in tuinen en langs de baan.

De tulpen wachten af,
hun kopje opsteken mag.
Met vele kleuren gaan ze pronken,
de eerste insecten lonken.

De wondere wereld van de bloem.
De bijen en hun gezoem.
Zelf kunnen we ze niet maken,
enkel als plagiaten.

Vdbee
Week 07 2023
MIJMEINGEN
VEERTIG DAGEN VASTEN.

Brandende palmtakken doven uit.
Het rookt tot in de hemel.
As blijft over,
met water besprenkeld en gezegend.

Moeten ook wij, God,
doorheen het grijze van wat rest,
Door U getekend worden met een kruis?
Mogen ook wij, God,
Door U gezegend worden te leven?

…Een mens die breekt en deelt doet anders dan de meeste mensen doen…(C. Desoete)

Week 07-2023
MIJMERINGEN
De krokus en het sneeuwklokje,
ze hebben geen schrik van een sneeuwvlokje.
Al is het nog steeds koud,
ze tonen zich al menigvoud.

De krokus in alle kleuren,
de witte sneeuwklok moet niet zeuren
Ze pronken met hun pracht,
maar geven geen geuren

Al door de koude aarde zijn ze er weer,
in ’t vroege voorjaar, iedere keer.
De krokus rechtop fier als een pauw,
’t sneeuwklokje met hangend kopje,wat benauw

Geniet ervan,
want ze blijven niet lang,
De narcis komt eraan,
de gele bloem in tuinen en langs de baan.

De tulpen wachten af,
hun kopje opsteken mag.
Met vele kleuren gaan ze pronken,
de eerste insecten lonken.

De wondere wereld van de bloem.
De bijen en hun gezoem.
Zelf kunnen we ze niet maken,
enkel als plagiaten.

Vdbee
Week 08 2023
MIJMEINGEN
VEERTIG DAGEN VASTEN.

U, de Enige,
die deze aarde draagt en perspectief geeft,
open onze ogen voor de sterren
aan de hemel
de verborgen kansen langs de weg
die we moeten gaan.
Doorbreek onze twijfel, onze angst,
en doe ons geloven in de verbondenheid
met U en met elkaar.
Voer ons op de berg van het visioen
en wees ook met ons in de vlakte van het dagelijkse leven.
Want zo hebben wij U herkend in Jezus, Uw geliefde zoon,
Die onze broeder werd voor altijd. Amen.
Week 09 2023
MIJMEINGEN
VEERTIG DAGEN VASTEN.

Richting wijzende woorden werden ons gegeven,
maar al te dikwijls werd het oorspronkelijke vuur uitgeblust.

Gelukkig is er altijd wel iemand
die de vergeten woorden weer in ons wakker roept.
Iemand waarin God zich uitspreekt,
even fel en onweerlegbaar als toen.

Dan trilt de aarde weer
en huiveren wij voor onze opdracht.
Tegelijk is er weer leven
dankzij het onuitputtelijke goede,
dat deze wereld schraagt.

En we staan weer op gelouterd.
En we trekken op naar de juiste kant.
(J. De Roeck)

”Kom toch binnen. Het gaat om het samenzijn en kunnen delen, want wat van mij is,
is evenzeer van jou.” (nr. Lc.15,13)
Week 10 2023
MIJMEINGEN
ALS JE GOD WIL TEGENKOMEN.

God woont tussen de meest nederige mensen.
Hij zit op een berg stof tussen de gevangenen.
Hij ligt tussen de zieken, schuift aan tussen de werklozen,
op zoek naar werkgelegenheid.

Als je God wil tegenkomen, bezoek de gevangenissen,
en de ziekenhuizen vooraleer je naar de kerk gaat;
en help de bedelaar, voor je de Bijbel leest.

Anders loop je het risico dat God,
die tussen de kleine mensen leeft, wegtrekt.
Want wie de weerlozen vergeet, vergeet God.
(Uit: ‘Adem halen’. De wereld rond: Broederlijk Delen)

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be