Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve
Ademtocht


Levens- en zinsvragen klinken op oudere leeftijd indringender dan ooit.

Hoe beleven 60-plussers het ouder worden?
Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover de Kerk,
tegenover andere culturen en levensbeschouwingen?

In een maandelijkse bijeenkomst luisteren 60-plussers naar elkaar.
Ze delen hun zoeken, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging.

In het tweemaandelijks tijdschrift Adem-Tocht worden daarvoor thema’s aangereikt die  uitnodigen tot gesprek en bezinning.
Die regelmatige bijeenkomsten zorgen voor een sfeer van vriendschap en solidariteit.

De kring Eernegem vergadert elke derde dinsdag van de maand van 14 tot 16 uur in het PC Kruispunt.
De vergadering wordt afgesloten met een kopje koffie.

Voor meer info surf naar  www.kerknet.be/ademtocht

Of
neem contact met de verantwoordelijke:
Marleen Daeleman
e-mail: marleen.daeleman@gmail.com
Telefoon 0494/814002  of  059 29 91 76www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022