Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Aanbidding
Jezus is blijvend bij zijn gelovigen willen zijn in het teken van de eucharistie.
In het eucharistisch brood mogen we Hem herkennen, ontmoeten en aanbidden.
Klooster van de zusters van Vincentius
Stille Aanbidding
Elke woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.
in het klooster van de zusters van Vincentius
Aartrijkestraat 10
8480 Eernegem.

St. Amanduskerk
O. - L - Vrouw ten hemel opgenomen
Stille Aanbidding
op vrijdagmorgen
na de eucharistieviering van 9.00 u.
van 9.30 u. tot 10 u.
in de kerk O. L. Vrouw hemelvaart van Gistel

St. Niklaaskerk
Stille Aanbidding
Iedere tweede donderdag van de maand:
stille aanbidding van 18.00 u. tot 18.30 u.
in de St. Niklaaskerk Moere

St. Corneliuskerk
Stille Aanbidding
Iedere eerste dinsdag van de maand
stille aanbidding van 17.30 u. tot 18.00 u.
in de St. Corneliuskerk van Snaaskerke

O. - L. - Vrouwekerk
Stille Aanbidding
Iedere derde woensdag van de maand:
stille aanbidding van 17.30 u. tot 18.00 u.
O.L.Vrouwekerk Zevekote
O. - L. - Vrouwekerk
St. Eligiuskerk
St. Michielskerk
St. Audomaruskerk

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be