Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

De advent start dit jaar op zondag 27 november
eindigt met Kerstmis op zondag 25 december.

Advent komt van het Latijnse adventus, dat ‘komst’ betekent.
Bedoeld wordt de komst van de Messias of Redder, die christenen herkennen in Jezus.
Bernardus van Clairvaux (1090-1153) beschreef die komst in zijn beroemde kersthomilieën als een drievoudige gebeurtenis:

          VROEGER Gods komst in de geschiedenis door Jezus Christus,
                 zo’n 2000 jaar geleden
          LATER Gods komst bij de voltooiing van de wereld
          NU Gods komst hier en nu in het hart van zijn ‘uitverkorenen’

De advent is dan ook een periode van hoop en verwachting, maar ook van inkeer en solidariteit om Gods komst mogelijk te maken.

Wij danken pr. Frans Dewulf, pr. Noë Clarysse en pr. Alexander Rodenbach (bovenaan)
voor de voorbije jaren en
wij verwelkomen de twee nieuwe pastoors pr. Edgard Duplacie en pr. Mathias Parret (onderaan)

 

  © lin/togh

Zondag 8 januari 2023
om 15.00 u.
in de kerk van Eernegem
aanstellingsviering
priester Mathias Parret


Merk op: dat weekend zaterdag en zondag
is er in geen enkele kerk
van de federatie een andere viering.


Uitnodiging aanstellingsviering priester MathiasOp zondag 8 januari 2023
wordt pr. Mathias Parret om 15 uur in de kerk van Eernegem
aangesteld als pastoor-moderator voor de federatie Gistel en de federatie Oudenburg.
Ook priester Edgard Duplacie zal in deze viering aangesteld worden als pastoor van beide federaties.
U bent allen van harte welkom in deze aanstellingsviering.

Let op: dat weekend (7-8 januari) is er maar één gezamenlijke viering,
dus gaan er dat weekend geen andere vieringen door in de overige kerken.Zangers gezochtVoor deze aanstellingsviering wordt er een ‘gelegenheidskoor’ gevormd met mensen die graag zingen. Ook wie geen lid is van een koor, is welkom. De data voor de repetities zijn:

                                                                                                                       - Donderdag 8 december 2022

                                                                                                      - Donderdag 22 december 2022

                                                                                                      - Vrijdag 6 januari 2023

telkens om 19.30 u. in de kerk van Eernegem.

Van harte welkom!


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022