Web Analytics

Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

In de kijker
Pastorale eenheid in wording
Vastenfolder 2023
Vieringen Goede week 2023
OUDENBURG
We kondigen u de blijde boodschap dat de interieurwerken in de O.L.V.-kerk gedaan zijn. Met stellingen is men er in geslaagd om de scheuren in de gewelven op te voegen.
We nodigen u allen van harte uit naar de eerstkomende eucharistieviering in de kerk van Oudenburg op zondag 26 maart a.s. om 10.30 u.
ZEVEKOTE
SOEPZONDAG ZEVEKOTE
Zondag 26 maart vanaf 10 u. in O.C. Zevekotestraat 30A, Zevekote
€ 8 p.p.
ook mogelijk om soep af te halen: € 5 per liter.
vóór 20 maart bij Annick Coene 0473/433 805
Maria van Hecke 0473/794 503
Dorien De Smet email: doriendesmet@hotmail.com.
Betalen aan de deur.

Copyright © 2022
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be