Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

Hoofdartikel Godelieve Ommeland

Week 20: nummer van woensdag 16-05-2024

De eerste communie
Tuesday, April 16, 2024

De eucharistie is na het doopsel en het vormsel het derde initiatiesacrament. Door een beslissing van paus Pius X in 1910 kwam het echter op de tweede plaats.
Door het doopsel en het vormsel wordt men christen. Maar om als christen te leven moet men zich voortdurend laten voeden. Dit gebeurt door de deelname aan de eucharistie. Zijn het doopsel en het vormsel eenmalige sacramenten, dan kan men herhaaldelijk deel nemen aan de eucharistie.

Zoals een sportman voortdurend hard moet trainen om schitterende prestaties neer te zetten of een muzikant veel moet oefenen om een mooi concert te brengen, zo moet ook een christen zich voortdurend scholen in zijn geloof. Dit kan door het lezen van de Bijbel en het meemaken van bezinnings- en studiedagen. Het gebeurt evenzeer door de deelname aan de liturgie en de sacramenten. Waarbij de eucharistie een heel bijzondere plaats inneemt.

In zijn verkondiging gebruikte Jezus het beeld van de wijnstok en de ranken. Hij zei: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. Wil de rank sappige druiven voortbrengen dan moet die stevig verbonden zijn met de wijnstok zodat de nodige sappen gemakkelijk van de wijnstok in de rank kunnen vloeien. Is de hechting van de rank gescheurd dan zal die geen of minder goede druiven voortbrengen. Daar Jezus ons wil voeden tot goede christenen verlangt Hij dat wij goed met Hem verbonden zijn.

De eucharistie is daarbij een uniek sacrament. Het is het sacrament dat het meest duidelijk de intieme verbondenheid met Jezus uitdrukt. Immers, in het teken van het brood geeft Jezus zichzelf als voedsel.

De eucharistie gaat terug op het Laatste Avondmaal toen Jezus met zijn apostelen het paasmaal hield. Deze belangrijke maaltijd in de Joodse traditie is geen gewone maaltijd maar een ritueel voorgeschreven gebeuren ter herdenking van de bevrijdende uittocht uit Egypte. Ieder jaar en in elk gezin wordt de paasmaaltijd gehouden. Zo ook Jezus met zijn apostelen.

De spanningen tussen Jezus en de gezagsdragers waren sterk opgelopen en Jezus besefte dat zijn gevangenneming, veroordeling en terechtstelling niet lang meer zouden uitblijven. Dit beseffend duidde Jezus op een heel eigen wijze de zegeningsgebeden die moesten worden uitgesproken over het brood en de beker met wijn. Jezus betrok het helemaal op zichzelf. Dit ben Ik. Dit brood is mijn lichaam dat zal worden gebroken. Deze wijn is mijn bloed dat zal worden vergoten. En na de maaltijd vroeg Hij zijn apostelen dit teken telkens opnieuw te herhalen om Hem te gedenken. Zo beloofde Hij bij hen te blijven. Na de maaltijd trok Jezus met zijn apostelen naar de Hof van Olijven waar Hij werd ingerekend om veroordeeld te worden.

De apostelen hebben zich aan Jezus’ verzoek gehouden. Ze zijn samengekomen in één of ander huis om brood te breken en te drinken uit de beker. Zo wisten ze Hem heel nabij, in hun midden. Zo mochten ze het ook ervaren toen Jezus hen na zijn dood verscheen en door hen werd herkend aan het breken van het brood.

De kerk heeft de eucharistie bewaard en doorgegeven.  Zo weet zij haar Heer en Meester Jezus heel nabij. Zo voedt en sterkt Jezus zelf zijn volgelingen om als goede christenen te leven. Zo verbindt Hij zich met ons en met alle christenen, wereldwijd, die eucharistie vieren.

De kinderen van het eerste leerjaar of de eerste graad mogen voor het eerst aanzitten aan de tafel van de Heer en Jezus ontvangen in de eucharistie. We wensen hen en hun ouders van harte proficiat en hopen dat we hen nadien nog regelmatig mogen ontmoeten in een eucharistieviering.

De directies, de leerkrachten van het eerste leerjaar en de leerkrachten Rooms-Katholieke Godsdienstleer danken we van harte voor de goede en vlotte voorbereiding van dit feest.
(ed)


Sitemap structuurSitemap structuur
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
                                   info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
info@kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 16.05.2024