Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve


Biecht

Geen mens is volmaakt. In onze relaties met de medemensen, met de schepping en met God maken we fouten;
schieten we tekort in eerbied en liefde.
De last van het falen kan zwaar wegen, terwijl het hart verlangt naar een woord van verzoening.

In het sacrament van de biecht wordt de kans aangereikt je falen en onvermogen uit te spreken en door de priester,
van Godswege, een woord van vergeving te horen.

Voor wie wil biechten kan men contact op met


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Abdij Ten Putte,
Abdijstraat 84,

Telefoon: 059 27 86 71

Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84,

059/27 86 71
  
   

Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84

059 27 86 71


Edgard Duplacie, priester
Bruidstraat 2,

Telefoon: 059 27 64 44


Alexander Rodenbach, priester
Abdijstraat 84,

Telefoon:  059 27 86 71

Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

Frans Dewulf, priester
Westkerkestraat 20

Telefoon: 059 42 58 10

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022