Pastorale eenheid Sint Godelieve

Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

VASTEN EN DE 40-DAGENTIJD
Veertig?
‘Veertig’ is in de bijbel het getal dat doet denken aan bezinning, inkeer, leertijd, voorbereiding. Zo verbleef Noach veertig dagen en nachten in de ark, Mozes was veertig dagen op de berg Sinaï, Ninive kreeg veertig dagen de tijd om zich te bekeren. Jezus verbleef

Priesters van de pastorale eenheid
Moderator :
Pastoor Mathias Parret
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon pastorie: 059 41 10 35
G.S.M. :0499 355 334
e-mail: mathiasparret@hotmail.com


Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 64 44
e-mail: ed.duplacie@skynet.be

Meewerkend priester Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84
8470 Gistel
Telefoon 059 27 86 71
e-mail moeder.van.vrede@skynet.be
Onze Kerken
in de pastorale eenheid
Godelieve Ommeland
Wie een mis wil laten opdragen voor de overleden familie
of een andere intentie kan contact opnemen met:
Pastoor Mathias Parret
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon 059 41 10 35
G.S.M. 0499 355 334
email: mathiasparret@hotmail.com

of bij een van de contactpersonen.
Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470 Gistel

Telefoon 059 27 64 44
email: ed.duplacie@skynet.be

of bij een van de contactpersonen.
Tarieven:
- Een gelezen mis in de week: 11 euro.
- Een gezongen mis zowel in de week als in het weekend: 15 euro.

Rekeningnr: IBAN BE47 7310 5761 8880

Sitemap structuurSitemap structuur

www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

mijn logo
Copyright © 2013-2024
V19 - 19.02.2024