Web AnalyticsPastorale eenheid Sint Godelieve


Gistel Eernegem Oudenburg

Godelieve Ommeland

Gistel Eernegem Oudenburg

  • Home

Priesters van de pastorale eenheid
Moderator :
Pastoor Mathias Parret
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon pastorie: 059 41 10 35
G.S.M. :0499 355 334
e-mail: mathiasparret@hotmail.com

Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 64 44
e-mail: ed.duplacie@skynet.be

Meewerkend priester Broeder Alexander Rodenbach
Abdijstraat 84
8470 Gistel
Telefoon 059 27 86 71
e-mail moeder.van.vrede@skynet.be
Onze Kerken
in de pastorale eenheid


                                                                    H.  Godelieve
                                                                    Gistel

                                  H.Godelieve
                                                   Gistel


H. Medardus
  Eernegem     H. Arnoldus
     Oudenburg


Wie een mis wil laten opdragen voor de overleden familie

of een andere intentie kan contact opnemen met:


Pastoor Pr. Mathias Parret
westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon 059 41 10 35
G.S.M. 0499 355 334
email: mathias Parret@hotmail.com
Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470Gistel
   
Telefoon  059 27 64 44
email: ed.duplacie@skynet.be

of bij een van de contactpersonen.

Tarieven:

       - Een gelezen mis in de week: 11 euro.

       - Een gezongen mis zowel in de week als in het weekend: 15 euro.


Visie
"De pastorale eenheid Sint Godelieve Gistel Eernegem Oudenburg is een groeiend samenwerkingsverband
tussen de parochies O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen Gistel, de St-Niklaas Moere,
de St-Cornelius Snaaskerke, de O.-L-Vrouw Zevekote, de St Amandusparochie van Bekegem en de St Medardusparochie Eernegem, de O.-L.-Vrouw Oudenburg, St. Audomarus Westkerke, St. Eligius Ettelgem en st. Michiels Roksem "
Werking
"De werking van een pastorale eenheid Sint Godlieve wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een team, enkele werkgroepen en waar het mogelijk en wenselijk is een aantal pastorale ploegen,
die zich inzetten voor het kerkelijk leven in lokale gemeenschappen.
Het secretariaat en de economische adviesraad functioneren als ondersteunende diensten."

(Uit 'Handvest voor de pastorale eenheid' blz.14
- Verkondiging en catechese
- Liturgie en gebed
- Zorg voor mensen en solidariteit
- Beheer van de materiële en financiële middelen
- Beleid van de pastorale eenheid.
De pastorale eenheid Sint Godelieve wordt geleid door het team (momenteel, in de groeifase, de federale stuurgroep van federatie Gistel en het pastoraal team van parochies Bekegem en Eernegem).
Het team bepaalt het beleid, coördineert de verschillende werkgroepen,
draagt verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoudt het contact met de andere pastorale eenheden in het decanaat en het bisdom.

Deze aspecten kunnen behartigd worden door verschillende werkgroepen.

Het team ondersteunt de plaatselijke pastorale ploegen.

Het team draagt zorg voor vijf belangrijke aspecten van de pastorale eenheid.
Leden van de mandaatgroep
Pr. Mathias Parret, Pr. Edgard Duplacie, Carine Dochy, Els Verplancke, Els Declerck, Nancy Flockman,
Marleen Gadeyne, Myriam Monstrey, Sandra Paepe, Johan Soenens


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be

Copyright © 2013-2023