Pastorale eenheid in wording

Pastorale eenheid in wording

Priesters van de federatie Gistel - Oudenburg

Moderator :
Pastoor Mathias Parret
Westkerkestraat 20
8480 Eernegem

Telefoon pastorie: 059 41 10 35
G.S.M. :0499 355 334
e-mail: mathiasparret@hotmail.com

Pastoor Edgard Duplacie
Bruidstraat 2
8470 Gistel

Telefoon: 059 27 64 44
e-mail: ed.duplacie@skynet.be

Medepriester Broeder Alexander
Abdijstraat 84
8470 Gistel

Telefoon 059 27 86 71
e-mail moeder.van.vrede@skynet.be

Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem
Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem

   Onze Kerken

Misschien heb je ernaar gezocht
of ben je er heel toevallig op terechtgekomen.
Hoe dan ook, de geloofsgemeenschap van
Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote Bekegem
Eernegem, Oudenburg en westkerke, Ettelgem, Roksem
heten je welkom.

Met de site willen we vooral praktische informatie aanreiken.
Wie zijn wij? Wie zijn de verantwoordelijken?
Wanneer hebben de eucharistievieringen plaats in het weekend en op weekdag?
Bij wie kan je terecht met je vragen of om een doopsel of een huwelijk aan te vragen?
Wat leeft er in onze geloofsgemeenschap?

Met de website bieden we je heel wat informatie aan en hopen dat je er een antwoord vindt
op je zoeken en vragen.
We wensen je een boeiende kennismaking.

De Stuurgroep van de pastorale eenheid
Sint Godelieve
Gistel Eernegem Oudenburg.

Visie

 

"De pastorale eenheid St Godelieve Gistel Eernegem Oudenburg is een groeiend samenwerkingsverband
tussen de parochies O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen Gistel, de St-Niklaas Moere,
de St-Cornelius Snaaskerke, de O.-L-Vrouw Zevekote, de St Amandusparochie van Bekegem en de St Medardusparochie Eernegem, de O.-L.-Vrouw Oudenburg, St. Audomarus Westkerke, St. Eligius Ettelgem en st. Michiels Roksem "

 

 

Werking

"De werking van een pastorale eenheid wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een team,

enkele werkgroepen en waar het mogelijk en wenselijk is een aantal pastorale ploegen,
die zich inzetten voor het kerkelijk leven in lokale gemeenschappen.

Het secretariaat en de economische adviesraad functioneren als ondersteunende diensten."
 

(Uit 'Handvest voor de pastorale eenheid' blz.14

- Verkondiging en catechese
- Liturgie en gebed
- Zorg voor mensen en solidariteit
- Beheer van de materiële en financiële middelen
- Beleid van de pastorale eenheid.


De pastorale eenheid wordt geleid door het team (momenteel, in de groeifase, de federale stuurgroep van federatie Gistel en het pastoraal team van parochies Bekegem en Eernegem).
Het team bepaalt het beleid, coördineert de verschillende werkgroepen,
draagt verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoudt het contact met de andere pastorale eenheden in het decanaat en het bisdom.
           
Deze aspecten kunnen behartigd worden door verschillende werkgroepen.

Het team ondersteunt de plaatselijke pastorale ploegen.

Het team draagt zorg voor vijf belangrijke aspecten van de pastorale eenheid.


Leden van de pastorale stuurgroep
Edgard Duplacie, Els Declerck, Marc Geldof, Alexander Rodenbach, Dorine Desmet,
Maria Vandenbroucke, Bea Vitse, Rika Delafontaine, Verplancke Els
Zr. Annie Vandycke, Tineke Coeman, Marleen Daeleman, Nancy Flockman, Liesbeth Allemeersch, Sandra Paepe.

www.kerk-in-gistel-eernegem.be is vanaf heden www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be. Gelieve vanaf heden naar de nieuwe website te surfen. Voorlopig wordt er automatisch doorgestuurd. Vele pagina's worden herwerkt. Als ook de layout voor smartphones en tablets.


www.kerk-in-gistel-eernegem-oudenburg.be
Copyright © 2022